Fastigheter

Fabege säljer DN-skrapan för 3,5 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Fabege, med vd Stefan Dahlbo, säljer DN-skrapan i Stockholm till Areim. Affären görs genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 3 545 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.

Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-29

Transaktionen medför en orealiserad värdeförändring om 36 miljoner kronor, vilken kommer att redovisas i fjärde kvartalet. Transaktionen medför också en upplösning av uppskjuten skatt om 359 miljoner. Sammantaget innebär det en vinst om 395 miljoner kronor efter skatt. På fastigheten pågår därutöver ett arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 miljoner kronor och kommer att redovisas i samband med att den faller ut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77 000 kvm varav 56 500 kvm kontor och resterande del garage. Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är certifierad enligt Breeam-in-use, nivå "very good".

Fastigheten, Trängkåren 7, har varit i Fabeges ägo sedan 2007 då den förvärvades från Niam. 

– Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och stärkta nyckeltal. I det längre perspektivet frigörs utrymme för framtida planerad och värdeskapande projektutveckling i våra prioriterade områden, säger Stefan Dahlbo, Fabeges vd, i en skriftlig kommentar. Byggnaden uppfördes mellan åren 1960 och 1964 efter ritningar av arkitekt.

Tillträde sker den 23 januari 2020.

Platsannonser