Fastigheter

Fabege inleder återköp av egna aktier

Fabege inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020.

Publicerad 2020-09-02

Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Fabege äger 2 500 000 aktier motsvarande 0,76 procent av antalet registrerade aktier före återköpsprogrammets start.

Platsannonser