Fastigheter

Fabege höjer utdelningen

Bra helår för fastighetsbolaget. "Stockholms tillväxt har bidragit till en starkare efterfrågan", menar vd:n.

Uppdaterad 2016-02-29
Publicerad 2016-02-29

Fabege redovisar ett resultat på 3.232 miljoner kronor (1.738) för helåret 2015. Resultatet per aktie uppgick till 19:54 kronor (10:51), och utdelningen per aktie höjs därmed till 3:50 kronor (3:25).

Hyresintäkterna sjönk marginellt till 1.998 miljoner kronor (2.087), medan belåningsgraden minskade från 60 procent till 55 procent.

"Fastighetsmarknaden är idag fortsatt mycket gynnsam. Även om konjunkturläget är svårare att bedöma idag än för ett år sedan, ser vi inte att oron i omvärlden påverkar vår marknad. Stockholms tillväxt och Sveriges sunda fi nanser leder till att vi fortsatt upplever en stark efterfrågan på moderna, hållbara kontor i attraktiva, spårbundna lägen och stigande hyresnivåer. 2015 blev ett mycket framgångsrikt år med starka nyckeltal och hög värdetillväxt i både projekt- och förvaltningsportföljen", skriver vd:n Christian Hermelin, vd, i en kommentar till bokslutet.

Han tillägger att bolaget i början av året även sålde av Vattenfalls huvudkontor i Arenastaden, "vilket skapa skapat utrymme för värdeskapande investeringar".

"Efter 2014 sa vi att det var en unik situation på fastighetsmarknaden. När vi summerar 2015 ser vi att marknadsförutsättningarna nu är ännu bättre. Stockholms tillväxt har bidragit till en starkare efterfrågan med stigande hyror i alla våra områden samtidigt som räntorna fortsatt ner", skriver Hermelin.

Platsannonser

Logga in