Fastigheter

Fabege: ”Ett overkligt kvartal”

Året började på topp – sedan slog corona till och fastighetsbolaget Fabege har hittills behövt ge uppskov med hyror för andra kvartalet på 84 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-04-21
Publicerad 2020-04-21

I kvartalsrapporten för första kvartalet talar fastighetsbolaget om "ett overkligt kvartal". Majoriteten av hyresgästerna klarar krisen med covid-19 bra, men inte många i servicenäringen varför bolaget har beviljat en rad uppskov av hyresbetalningarna.

Fabege talar samtidigt om att det står starkt och har en stark balansräkning. Bolaget beskriver också sina "långa och goda relationer" till banker och övriga finansiärer. Ändå märks en viss oro kring finansieringen.

Sedan kvartalsskiftet har Fabege hittills emitterat 1 125 miljoner kronor på certifikatsmarknaden som enligt bolaget nu har vaknat till liv igen efter ett totalt stopp under några veckor i mars.

I den mån tillgången håller i sig räknar Fabege med att göra en dragning på befintliga kreditfaciliteter i bankerna alternativt via certifikatsmarknaden.

Ett antal obligationer förfaller i april och maj och Fabege talar om att bolaget vill emittera nya obligationer "om marknadsförutsättningarna finns".

Coronakrisen slår också mot transaktion och värdering. Fabege skriver att konsekvenserna på transaktionsmarknaderna är fortsatt svåra att överblicka. Det är däremot klart att det är svårare att få extern finansiering i närtid vilket gör att antalet potentiella köpare minskar. Värderingen av fastigheterna sjunker dessutom i takt med att hyresintäkterna sjunker.

Resultat i första kvartalet, första kvartalet 2019 inom parentes:

  • Hyresintäkterna minskade till 711 miljoner kronor (718). Minskningen berodde på försäljning av fastigheter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 6 procent (19).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 574 miljoner kronor (1 148), motsvarande 4:78 kr per aktie (3:47).

Platsannonser