Finans Nyhet

Få vill bo i hyresrätt

Publicerad

Bara en av tio bor helst i hyresrätt.

En undersökning från Demoskop, som bygger på 1 020 intervjuer, visar att två tredjedelar av de svenska hushållen helst vill bo i villa.

Klicka här för att börja prenumerera på Realtid.se:s veckovisa nyhetsbrev Makro

SEB, som beställt undersökningen, skriver i en pressrelease att 66 procent helst vill bo i villa eller radhus är samma andel som vid de senaste tre årens mätningar. Däremot ökar andelen som vill bo i bostadsrätt ökar till 21 procent, från 18 procent förra året medan andelen som vill bo i hyresrätt minskar till 11 procent från 13 procent förra året.

Annons

– Det är slående hur stabil lusten att bo i villa är. När det gäller bostadsrätter kan ökningen bero på att bostadsrätter stigit kraftigt i värde på senare år och att många gjort ”klipp” på sina bostäder, allra helst i stortadsregionerna. En faktor som sannolikt minskat lusten att bo i hyresrätt kan vara svårigheten att få tag på en hyresrätt i ett attraktivt område, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i en kommentar.

I storstadområdena har andelen som vill bo i bostadsrätt ökat från 29 procent till 35 procent sedan föregående år. Andelen som vill bo i hyresrätt har minskat från 18 procent till 11 procent och de som vill bo i villa/radhus ligger kvar kring 50 procent.

Bland dem i arbetsför ålder (25-65-åringar) föredrar mer än nio av tio boende i villa eller bostadsrätt. Bland pensionärer (66-89 år) bor dock var femte helst i hyresrätt.

Annons

– Att andelen som vill bo i lägenhet är större hos äldre än hos yngre beror sannolikt på att äldre i större utsträckning vill slippa bekymren och jobbet som det egna huset innebär, tror Gunilla Nyström.

Annons