Annons

Annons

Få sålda bostäder i Oscar Properties

Omsättningen närapå halverades och resultatet vändes till en förlust på 85 miljoner kronor under inledningen av 2018, visar bostadsutvecklarens delårsrapport.

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 400,1 miljoner kronor. Det kan jämföras med 748,4 miljoner kronor under samma period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till –56,3 miljoner kronor, jämfört med 426,6 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till –84,9 miljoner kronor, jämfört med 344,2 miljoner kronor.

Resultat per stamaktie under första kvartalet uppgick till –3,23 kronor, jämfört med 11,89 kronor.

Annons

Annons

Likvida medel uppgick till 404,6 miljoner kronor, jämfört med 264,8 miljoner kronor,

Antalet sålda bostäder uppgick till 12 stycken (102). Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0). Antalet bostäder i pågående produktion ökade till 1 114 (1 047).

“Under årets första kvartal har vi sett en fortsatt avvaktande bostadsmarknad och även om intresset på våra visningar är stort så tar processerna längre tid. Antalet sålda bostäder under perioden är väsentligt lägre än motsvarande kvartal 2017, men måste ses i ljuset av att vi för närvarande har mycket få bostäder till försäljning. 93 procent av de bostäder vi färdigställer i år är sålda på bindande kontrakt, och i hela produktionen har vi en försäljningsgrad på 89 procent” skriver Oscar Engelbert i sin vd-kommentar till rapporten.och fortsätter:

“Under perioden har vi utvärderat kostnadsprognoserna för samtliga pågående projekt. För fyra av dem har detta inneburit en justering uppåt, vilket påverkat resultatet negativt med cirka 48 miljoner kronor, medan övriga projekt bidrar med en vinst om cirka 37 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer 19 miljoner kronor i kostnader för avslutade projekt. Till sist så påverkar den lägre försäljningstakten också resultatet. Detta är kostnader som hanteras av Oscar Properties och som därför inte påverkar bostadsrättsföreningar eller kunder”.

“2018 kommer vi att hantera fler inflyttningar än någonsin tidigare. Dessa följer plan och ger slutköpeskillingar på 6,6 miljarder kronor. På kort sikt är vår viktigaste uppgift att se till att dessa inflyttningar blir bra och att vi får många nöjda kunder. Vår största utmaning under året är försäljningen, så att vi i nästa steg kan komma igång att bygga nya bostäder”, skriver Oscar Engelbert.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons