Revision

EY lanserar SHE-index

Inför internationella kvinnodagen presenteras ett nytt initiativ för att öka jämställdheten i svenskt näringsliv. SHE Index powered by EY lanseras i Sverige i slutet av mars.

Uppdaterad 2020-03-06
Publicerad 2020-03-06

Enligt årsredovisningarna arbetar över 90 procent av de stora företagen på Nasdaq Stockholm aktivt med mångfald och inkludering, speciellt med fokus på genus. Samtidigt visar statistiken en bild som kan ifrågasätta effekten av detta aktiva arbete. SHE Index powered by EY lanseras i Sverige för att mäta hur jämställdheten ser ut bland de största företagen i Sverige. Indexet är ett långsiktigt initiativ av revisions- och rådgivningsföretaget EY och resultatet kommer presenteras årsvis i en rapport. Indexet ska hjälpa företag att skapa en bredare förståelse för jämställdhet och mångfald, belöna positiva åtgärder och policys samt konkreta resultat.

– Med SHE Index powered by EY vill vi återspegla den verkliga statusen för jämställdhet i svenskt näringslivet för att kunna skapa förändring. Företagen som är med i indexet tar ett viktigt steg för att vara en del av resan mot större mångfald och inkludering. Detta index är en benchmark som ska göra de små stegen synliga. En procentuell förändring kan vara bra, även om du inte nödvändigtvis är bäst i klassen. Ambitionen är först och främst att motivera företagen att öka jämställdheten genom att fokusera på kvinnor i ledande befattningar och att inspirera till åtgärder i företagen för att få fler kvinnor till sådana positioner, säger Camilla Rundberg, expert inom D&I inom People Advisory Services på EY i Sverige, i en skriftlig kommentar.

 

Grundare av SHE Index powered by EY är organisationen She Community och indexet har utvecklats i samarbete med EY. Indexet lanserades i Norge 2018 och antalet företag som gått med i indexet har ökat sedan starten. Sedan det första indexet presenterades har förbättringarna gällande jämställdhet gjorts bland norska företag, till exempel konkreta åtgärder som skapar positiva förändringar på lång sikt för mångfald och inkludering.

– Vi är mycket glada att SHE Index powered by EY lanseras i Sverige nu och vi är stolta över att kunna bidra till något som är mycket viktig för oss. Vi vill inspirera företag att gå från ord till handling och faktiskt få till stånd förändring och inkludering på alla nivåer, Camilla Rundberg.

Företag som är registrerade på Bolagsverket och som har fler än 100 anställda i Sverige bjuds in att delta i SHE Index powered by EY i Sverige. Företagen ombeds besvara cirka 40 frågor utifrån sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur och handlingsplaner och intersektionalitet med andra aspekter av mångfald) och därifrån skapas sedan ett individuellt index för varje företag. Resultatet kommer i en rapport som presenteras i samband med Almedalsveckan.

Platsannonser

Nyheter