Revision

EY laddar för rekryteringsvåg

Revisionsbyrån ska rekrytera 600 nya medarbetare under 2020 till sina svenska kontor.

Miriam Istner-Byman
Publicerad 2020-01-17

Rekryteringsbehoven är fortsatt stora för revisions- och rådgivningsföretaget EY. EY planerar att anställa 600 nya medarbetare under året. Inom branschen är det mycket som händer vilket gör att ny kompetens behövs och digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas ytterligare.

EY har haft en bra utveckling de senaste åren. Under 2019 anställdes cirka 600 medarbetare i Sverige och EY planerar att anställa cirka 600 medarbetare även under 2020, varav 60 procent är nyexaminerade.

– Vår framgångsfaktor är att skapa de bästa förutsättningarna för både befintliga och framtida medarbetare. Därför prioriterar vi flexibla utvecklingsvägar och vi är ett stort globalt företag som kan erbjuda enorma möjligheter. Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, men vi har också ett stort framtidsfokus och vi ser nya kompetensbehov kopplat till ökad digitalisering och olika samhällsförändringar, säger Johan Pegelow, HR-direktör på EY i Sverige i ett pressmeddelande.

EY finns i 150 länder och har cirka 260 000 medarbetare, vilket gör EY till ett av världens största nätverk för revisions- och konsultföretag.

– Vi tror på transformativt ledarskap med chefer som kan utveckla medarbetarna på bästa sätt. Våra medarbetare kan påverka sin egen utveckling och arbetssituation, vilket skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig motiverade. Vår ambition är att tiden på EY ska vara den mest värdefulla i karriären, säger Johan Pegelow i pressmeddelandet.

Platsannonser