Finans

Extremt rika ökar i aktier och minskar i hedgefonder

De extremt välbärgade har i år en större del av sina förmögenheter placerade i aktier, och mindre än tidigare i alternativa investeringar som hedgefonder, fastigheter och venturekapital, visar en ny undersökning.

Uppdaterad 2017-09-21
Publicerad 2017-09-21

Det är resultatet av en årlig undersökning i enkätform som görs av UBS Wealth Management och Campden Research, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Aktier står för 27,1 procent av den genomsnittliga familjeportföljen, en ökning med 1,6 procentenheter. Så kallade alternativa investeringar (där bland annat hedgefonder, venturekapital, private equity-fonder och rena fastighetsköp ingår) minskade i stället sin andel med 3,7 procentenheter till 48,3 procent.

Resterande kapital var under 2017 placerat inom ränteinvesteringar, kassa, råvaror och jordbrukstillgångar.

De totala utgifterna för de undersökta så kallade "family offices", som utöver tillgångsförvaltning även sköter andra tjänster åt sina kunder, har i snitt varit 10,6 miljoner dollar, varav cirka 4,1 miljoner dollar har utgjorts av externa förvaltnings- och administrationsavgifter.

Individer med placeringsbara tillgångar på mer än 30 miljoner dollar brukar räknas som ultra-förmögna.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in