Göran Persson, Swedbank. Foto: TT
"Det är glädjande att nu kunna föreslå stämman att ge utdelning för 2019", säger Swedbanks ordförande Göran Persson. I bakgrunden Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson. Foto: TT
Bank

Extrastämma i Swedbank – beslut om utdelning

Aktieägarna i Swedbank  kallas till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari.

Uppdaterad 2021-01-18
Publicerad 2021-01-18

Efter att ha utvärderat bankens förmåga att fortsätta bistå kunderna och beaktat Finansinspektionens uppmaning till banker att vara återhållsamma med aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021 har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 4,35 kronor per aktie. Samråd har skett med Finansinspektionen inför beslutet. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Det är glädjande att nu kunna föreslå stämman att ge utdelning för 2019. Vår utdelning är viktig för bland andra fond-, och pensionssparare, samt enskilda aktieägare och stiftelser, säger Swedbanks styrelseordförande Göran Persson i en skriftlig kommentar.

Avstämningsdagen för utdelning föreslås vara den 17 februari 2021, vilket innebär att utbetalning förväntas ske den 22 februari 2021.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar cirka 25 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2019.

– När covid-19 pandemins konsekvenser ytterligare kan överblickas och om förutsättningar så föreligger, avser styrelsen föreslå ytterligare utdelning hänförlig till 2019 års resultat, skriver banken.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Platsannonser

Logga in