Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro har aldrig tidigare varit så högt. 
Konjunktur

Exportindex på rekordnivå

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro har aldrig tidigare varit så högt. 

Publicerad 2021-06-07

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg för ett år sedan på minus 35 och i höstas på plus 29. Nu tar det ytterligare ett stort kliv uppåt till rekordhöga plus 46, vilket är det högsta värdet i Exportkreditbarometerns historia. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sex av tio, 58 procent, av landets största exportföretag räknar med en ökad orderingång under det kommande året. Det är en tydlig ökning jämfört med i höstas, då motsvarande andel var 51 procent.

Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året. Även det är en kraftig ökning jämfört med i höstas, då vart tredje företag räknade med ett ökat antal anställda.

Hälften av företagen, 51 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I höstas var motsvarande andel 43 procent. Företagens likviditetssituation är mycket stark, över hälften anger att deras likviditetssituation har stärkts under de senaste sex månaderna och även framåtblickande ser det ljust ut.

Platsannonser

Logga in