Morgonsvepet

Exportföretagen förbereder sig för sämre tider

Exportföretagens finansiella situation är fortsatt god, men de förbereder sig för sämre tider. Tele2 skär ner på personal, bland annat berörs ett 60-tal konsulter och fler länder har lagts till på Trumps valutamanipulatör-lista. Det är några av ämnena i morgonsvepet denna onsdagsmorgon. 

Uppdaterad 2019-05-29
Publicerad 2019-05-29

Stabil utveckling för svensk export
Svensk Exportkredits rapport Exportkreditbarometern visar en stabil utveckling för svensk export med små förflyttningar i förhållande till höstens mätning. Företagen är fortsatt välmående men förbereder sig för sämre tider. Exportföretagens finansiella situation är fortsatt god och orderingången hög även om index sjunkit. Trots svagare orderingång räknar såväl stora som små företag med att öka antalet anställda under de kommande 12 månaderna. 

Tele2 skär ner på personal
170 anställda och ett 60-tal konsulter får sparken från Tele2 efter fusionen med Comhem, skriver Aftonbladet. Uppsägningarna berör framförallt personal inom mobil- och bredbandsnäten samt kundservice. Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 14 juni och det sammanslagna bolaget kommer att ha cirka 5.000 anställda i Sverige.

Johan Thorell säljer aktier i Sagax för miljonbelopp
Johan Thorell, styrelseledamot i Sagax, har den 24 och den 27 maj sålt sammantaget drygt 219.000 D-aktier i fastighetsbolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynslista. Försäljningarna gjordes kring kursen 35 kronor och var totalt värda cirka 7,7 miljoner kronor.

Fler länder på Trumps valutamanipulatör-lista
Det amerikanska finansdepartementet lämnade på tisdagen sin halvårsvisa valutarapport till kongressen och inget land utpekades som valutamanipulatör. Nio länder fanns på bevakningslistan eftersom de mötte några av kriterierna, varav fem nya - Irland, Italien, Vietnam, Singapore och Malaysia - plus Kina, Japan, Sydkorea och Tyskland. Indien och Schweiz togs bort från listan.

Fed anses behöva sänka räntan
Avkastningen på USAs tioåriga obligationsräntan sjönk till den lägsta nivån på 20 månader då handelsspänningarna mellan USA och Kina eskalerade. Oron över en långsammare global ekonomi fortsätter att driva intresset för säkra statsobligationer.

Asienbörsen följde nedgången i USA
Börserna i Asien handlas tydligt ner på onsdagen och följer därmed trenden i USA på tisdagskvällen med Dow Jones i spetsen av sjunkande index. Den allmänna nedgångstrenden förklaras med att marknaden inväntar utveckligen i handelssamtalen mellan Peking och Washington.

Beslut om framtidens revisorstillsyn i Storbritannien 
Den brittiska regeringen tillsatte en oberoende utredning 2018 för att utvärdera den brittiska revisortillsynsorganisationen, Financial Reporting Council (FRC). Utredningens förslag har överlämnats till regeringen. En ny lagstiftning kan träda i kraft om 1,5 – 2 år.

 

Platsannonser

Logga in