Finans Nyhet

Exporten fortsätter dra konjunkturen

Publicerad

Industrikonjunkturen fortsatte stärkas under tredje kvartalet och det var främst exporten som stod för förbättringen, visar Konjunkturinstitutets (KI) kvartalsbarometer.

Men det dröjer innan företagen börjar nyanställa personal. Orderingången har också förbättrats och sammantaget ligger industrikonjunkturen på sin högsta nivå på fyra år. Även produktionen har ökat men ännu finns inga tecken på att företagen börjat nyanställa.

– Vår barometer stöder vår tidigare prognos om att den svenska ekonomin växer i år med 3,8 procent och det är främst exporten som drar upp tillväxten, säger KI:chefen Ingemar Hansson.

– Det beror bland annat på den oväntat starka utvecklingen inom byggsektorn. Men även tillverkningsindustrin som helhet tuffar på ganska bra.

Annons

Och industriföretagen är i stort sett mycket optimistiska om utvecklingen under resten av året. De räknar med fortsatt stark ordertillväxt från både export- och hemmamarknaden.

Byggföretagen är efter den långa svackan mycket optimistiska om framtiden. Men det dröjer en bra bit in på nästa år innan det blir några nyanställningar.

– När konjunkturen fortsätter att stärkas framöver kommer sysselsättningen med viss eftersläpning öka något nästa år och lite snabbare 2006, säger Ingemar Hansson.

Annons

Nästa år kommer den offentliga sysselsättningen att öka förhållandevis mycket. 2006 är det de privata tjänstenäringarna som kommer att växa snabbt.

De skyhöga oljepriserna riskerar att dämpa konjunkturuppgången något. Ligger priserna kvar på dagens nivåer under nästa år dämpar det tillväxten med omkring 0,2 procentenheter.

Oljepriserna är en av de största orosfaktorerna just nu. Samtidigt har dollarn sjunkit i värde mot kronan och det har till viss del motverkat den kraftiga prisökningen, säger Ingemar Hansson.

Annons

Den fortsatt höga arbetslösheten och det låga inflationstrycket i den svenska ekonomin innebär att Riksbanken kan vänta med att höja räntan enligt Ingemar Hansson.

– Vår bedömning är att Riksbanken behöver börja höja räntan våren 2005. Men det är betingat av att världsekonomin och den svenska arbetsmarknaden utvecklas i linje med vår prognos, säger Ingemar Hansson.

Men om arbetsmarknaden utvecklas svagare än vad vi tror nästa år kan Riksbanken avvakta med att börja höja räntan.

TT

Annons