Flera bedömare ser risk för stora böter för Swedbank. Däribland Nordnets Frida Bratt och Aktiespararnas Joacim Olsson. Foto (montage): Nordnet/Sverker Brundin/Aktiespararna.
Flera bedömare ser risk för stora böter för Swedbank. Däribland Nordnets Frida Bratt och Aktiespararnas Joacim Olsson. Foto (montage): Nordnet/Sverker Brundin/Aktiespararna.
Bank

Experter ser ökad risk för att Swedbank måste betala böter

Risken ökar för riktigt stora böter mot Swedbank anser flera tongivande bedömare för Realtid. Inte minst i ljuset av nya uppgifter om rysk säkerhetstjänst.

Publicerad 2019-11-13

Kritik har nyligen riktats från Estlands finansminister mot Swedbank och dess inblandning i penningtvätt, bland annat rörande pengar från Ryssland. Flera experter ser stor risk för att Swedbank kommer att få betala böter för den misstänkta penningtvätten. 

– Uppgifterna om att rysk säkerhetstjänst nyttjat Swedbank stärker den bilden, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt. 

Hon ser en tydlig risk för böter till flera länder, däribland USA. Och det är när amerikanska myndigheter tycker sig ha rätt att bötfälla som det kan bli riktigt kännbart. De har ett övertag gentemot bolagen eftersom de har så tunga vapen i sin arsenal.

– Ett förbud för ett företag att handla med dollar är dödsstöten för ett internationellt bolag, och därför måste man gå med på att betala höga belopp i en förlikning, säger Frida Bratt.

Estlands finansminister Martin Helme gav svidande kritik mot Swedbank i en artikel i Dagens Industri publicerad onsdag kväll. Han hävdar att rysk säkerhetstjänst använde banken för att finansiera destabiliserande operationer i olika länder. Martin Helme hävdar även att medvetna val hos Swedbank möjliggjorde penningtvätten genom att ingen visste vem som gjorde vad, eller vem som var ansvarig.

– Vi ser inte att det var ett misstag, det var upplagt på det sättet, säger finansministern till DI.

Swedbanks tidigare ledning ska även ha undanhållit och givit vilseledande information till estniska myndigheter enligt Martin Helme.

Morgan Stanley bedömer att marknaden räknar med att Swedbank kommer att få böter på 2,6-3,5 miljarder dollar – storleksordningen 28-38 miljarder kronor, vilket skulle vara den största boten hittills på området.

– Marknaden har prisat in 60-70 miljarder kronor i böter och sekundära effekter på den långsiktiga lönsamheten, att döma av det kursras som inträffade som följd av att penningtvätthärvan briserade. Jag är långt ifrån säker på att den slutliga effekten blir så stor men att böter i miljardklassen är att vänta är sannolikt, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Han reagerar framför allt på Swedbanks sätt att möta kritiken.

– Jag tycker att bankens tal om öppenhet rimmar illa med hur de kommunicerar mot marknaden och aktieägare, säger Joacim Olsson.

Enligt honom kommunicerar Swedbank sådant som banken bedömer att man måste för att undvika ytterligare sanktioner. Men banken är inte öppen i frågor om vad som har hänt, hur omfattande problemen har varit, vilka brister som fortfarande finns, vem som har haft kännedom om vad och på vilket sätt man anser att enskilda ledande befattningshavare har agerat fel. 

– I stället gömmer man sig bakom vilseledande påståendet om att sekretessregler hindrar en mer öppen kommunikation om sådana mer övergripande slutsatser. Detta är i stor kontrast till hur Danske Bank agerar.

Joacim Olsson befarar att om Swedbank agerar på liknande sätt mot myndigheter som banken nu gör mot marknaden – ger så lite information som möjligt – då  finns risken för hårdare sanktioner än vad fallet annars skulle vara.

Alla är inte lika oroliga. Danske Banks senioranalytiker Andreas Håkansson avfärdar överraskningar i negativ riktning.

– Jag tyckte inte att det var något nytt I DI-artikeln och det förändrar inte min syn på böter. Jag tror att Swedbank får böter från Sverige och USA. Jag vill inte spekulera i storlek men tror att de i vilket fall är väl diskonterade i kursen, säger Andreas Håkansson.

Platsannonser