FinansNyhet

Evry anställer 500: ”Vi måste tänka nytt”

Kenneth Karlsson är ny chef för affärsområdet digital services på Evry. Foto: Press
Publicerad

Evry planerar att massanställa för att möta efterfrågan. Bolagets nya digitalchef Kenneth Karlsson välkomnar unga världsförbättrare. ”Här får de ta stort ansvar”, säger han till Realtid.

David Gustavsson

Hur känns det att bli ny chef för digital services på Evry?

– Jag är superpepp. De senaste tio åren har jag varit med och byggt upp en digitalbyrå men att nu kunna vara verksam i större organisationer med helt andra uppdrag och större muskler är otroligt spännande. Jag kittlas även av att vara med och förändra Evry som också är mitt i en transformationsvåg.
 
– Evry köpte digitalbyrån Netrelations [som fått behålla sitt varumärke inom evry-koncernen]. Jag var med och startade upp bolagets Stockholmsverksamhet och blev då en av tre delägare. Där gjorde vi mycket från ax till limpa med strategi, design, teknik, e-handel, webbtjänster och ”digital workplays”. Jag kvarstår som vd på Netrelations men jag är inte operativ. Våra regioncheferer väldigt självgående.

Vad blir ditt huvudfokus som affärsområdeschef?

Annons

– Att attrahera medarbetare för att möta våran efterfrågan. Men också att jobba vidare med transformationen av vår affär. Vi ska gå från att vara den klassiska konsulten som säljer per timme. Kunder vill inte ha leverantörer, utan samarbetspartners. De vill att vi utmanar och ifrågasätter; inte minst på finanssidan där vi har mycket joint venture-liknande samarbeten. Banker behöver se det holistiska perspektivet. Vi är väldigt relevanta när vi både bejakar kunden och det som kokar i maskinrummet.

– Det handlar också mycket om att skapa nya affärsmodeller där vi kan bidra med strategisk design. Tittar man på stora aktörerna inom finanssektorn har de inte präglats av snabb rörlighet. Men det är något som de jobbar väldigt hårt med nu. Det handlar om att allt går snabbare, att komma ut med tjänster och köra de live samt våga utveckla dem i högt tempo. Sedan dras de ju med mycket regulatoriska bestämmelser och ett tungt teknikbagage.

Kommer de lyckas?

Annons

– Inte alla tror jag. Det kommer definitivt blir en utslagsgivare i framtiden. Tidigare handlade det mycket om att effektivisera saker och göra det mer kostnadseffektivt. Nu handlar det om att i grunden förändra sättet på hur vi ser på finansiella tjänster.

Du beskrivs i pressmeddelandet som en ”digital guru” vilket sätt är du det?

– Jag vet inte om det är ett ord för gammal, men jag tror att jag fick det epitetet för jag firar 20 år  i det som kan betecknas som den digitala branschen. Både som entreprenör som byggt upp små bolag i byråformat, liksom att jag varit inne i större företag till exempel Edda Media, där jag byggde upp portaler och digitala tjänster i början av 00-talet.

Annons

Hur klarade du dotcom-kraschen?

– Jag kom levande ur dotcomåren. Jag jobbade mycket i de bolagen och med dem och de dåliga och bra idéer som föddes då har lett fram till dagens techvåg.

Hur skiljer sig dagens techvåg från dotcomåren?
– Den drivs i dag av vd:ar och ledningar med fokus på affären. I slutet av 90-talet var det it-människor som utgick från produkt och teknik. I dag är det mer harmoni mellan affär, människa och teknik där man hittar Nirvana. Rollen för framtidens konsulter går ut på att orkestrerar det digitala ekosystem. Ingen kommer kunna vara etta på alla bollar. Det gäller att stå i mitten.
 
– I dag måste man förstå kunden, kundens kund, ja, hela affären och beteendeförändringar. Det är en enorm skillnad mot för bara tio år sedan. Tidigare blev vi anvisade att lösa ett tekniskt problem eller bygga ett systemprogram. Men nu går vi ofta in med tvärfunktionella team med olika kompetenser. Teamen har de som ligger riktigt nära kunden, men också de som förstår tekniken och de som har stort kunnande om användarupplevelsen. Det speglar också vilka människor vi vill attrahera och vi går mer och mer ifrån att rekrytera väldigt teknik- och processinriktad kompetens till att rekrytera mer holistiskt inriktad kompetens.

Ni uppger att ni ska rekrytera 500 personer? Är det möjligt?

– Kanske inte nettoeffekt 500. Det finns ju de som lämnar oss också, även om vi har låg personalomsättning bland it-bolagen i Stockholm. Det är väldigt ambitiöst, men det beror på att det är otroligt stor efterfrågan på våra tjänster och produkter. Förut byggde vi i regel system som stöttar processer. Nu sker en digitalisering av befintliga processer, men också något helt nytt med det disruptiva inslagen. Det gäller att tänka helt nytt för att inte bli nya Facit. Finanssektorn har under ett antal år jobbat jätteintensivt i frågan för att möta fintechbolag och uppstickare som inte har teknikarv.

Hur ska ni attrahera 500 nya medarbetare?

– Vi har nu en ny generation av unga människor som värderar meningsfullhet jättehögt. Vi jobbar mycket i public sectorn med future city-koncept som handlar om hur man kan göra samhället bättre i morgon. Det är för många unga ibland viktigare än ersättningen. Man vill känna att man gör något bra för samhället. Det förändrar vår kultur till större hänsynstagande. Det är viktigt att erbjuda unga riktigt spännande uppdrag. Vi har gått mot ett mer holistiskt perspektiv där traditionell it-personal, till exempel programmerare, får jobba med helt andra kompetenser än bara att sitta och knacka kod, lite förenklat.

– Man skickar inte heller anställda på kurs vartannat år längre, utan måste lära sig nya saker hela tiden. Det krävs mycket nyfikenhet. Så juniora personer får ta ganska stort ansvar för tekniken här på Evry, för att de har föreståelsen. Det hierarkiska tänkandet är föråldrat. Det funkar inte längre ha en väldigt toppstyrd organisation. I dag måste man jobba med medbestämmande. Och det finns inget mer tillfredsställande än att ta emot en talang som är runt 20-22 som säger ”hej jag vill förändra världen”. Det finns inga begränsningar i det som tidigare. Nu bjuder man in och bejakar den energin. Samtidigt behövs det ju också såklart seniora mentorer. 

Tittar ni mycket på AI?

– Jag tycker att det är intressant att se vad man kan göra med den tekniken. Dels i vardagen för att se hur mycket tid man kan frigöra med AI, men också när det kommer till predikativa analyser och analyser av stora mängder data väldigt fort. Det är något som vi bara sett början på. De första tjänsterna börjar nu nå marknaden. Evry är grymt bra positionerade och har samarbetsavtal med IBM:s Watson och Amazon och Google. Vi kommer aldrig kunna tävla med de aktörerna och själva bygga sådana tjänster, utan de står för tekniken. Den volymen pengar som Amazon satsar på teknik och innovation finns inget konsultbolag som kan komma i närheten av.

Hur ser ni på blockchain?

– Det ligger högt upp, men det är en så specifik tjänst så jag vill inte uttala mig om det. Jag är inte någon expert, men vet att det är en huvudkomponent i framtidens lösningar.

Annons