Annons

Annons

“EU:s revisionspaket leder till ökad konkurrens”

Slutsatsen av professor Marleen Willekens utvärdering av EU:s revisionspaket, på uppdrag av EU-parlamentets utskott ECON, är att det leder till ökad konkurrens och dynamik i branschen. 

Professor Marleen Willekens studie har fokuserat på kostnader, koncentration och konkurrens under åren 2013-2017. Det skriver tidningen Balans. 

Professor Marleen Willeken drar följande tre slutsatser av studien:

Konkurrensen i branschen har ökat och byråer utanför Big 4 har tagit marknadsandelar. Framför allt syns skillnaderna i vissa enskilda medlemsländer. Sett till hela EU:s marknad är effekterna inte lika tydliga.

Annons

Annons

Kostnaderna för revision har ökat något, på grund av att antalet revisionstimmar har ökat och frågorna är mer komplexa. Kostnaderna för tjänster som inte är revision har minskat något.

EU:s revisionspaket har varit möjligt att implementera på lite olika sätt. I länder där strikta rotationsregler införts har Big 4 tappat marknadsandelar, framför allt inom finanssektorn. I länder med flexiblare rotationsregler syns inte riktigt lika tydliga effekter.

Vidare konstateras det i studien att det är för tidigt att se de fulla effekterna av revisionspaketet och r att ytterligare studier behöver göras innan några nya reformer genomförs.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons