IT

Europeiska datacenter ska vara koldioxidneutrala till 2030

Equinix ger tillsammans med branschkollegor löfte om att vara klimatneutrala till år 2030

Publicerad 2021-01-21

Det digitala infrastrukturföretaget Equinix meddelade idag att man tillsammans med europeiska molninfrastruktur- och datacenterleverantörer samt europeiska branschorganisationer lanserar överenskommelsen ”Climate Neutral Data Centre Operator Pact” samt ett självreglerande initiativ för industrin (Self-Regulatory Initiative). Det framgår av ett pressmeddelande.

Överenskommelsen markerar första gången industrin har samlats för att stärka sitt åtagande att se till att europeiska datacenter är koldioxidneutrala till 2030. Industrin försöker spela en ledande roll när det gäller att lotsa Europa mot en klimatneutral ekonomi, till stöd för den EU:s datastrategi och Den europeiska gröna given (European Green Deal), som syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent år 2050.

Överenskommelsen skapar också ett självreglerande initiativ för industrin, som kommer att ha som mål att underlätta övergången till en grönare ekonomi i Europa. Equinix och andra undertecknare förbinder sig till de mätbara och ambitiösa målen för 2025 och 2030, som inkluderar:

  • Förbättrad effektivitet i energianvändningen
  • Köp av 100 procent förnybar energi
  • Vattenbesparing genom val av effektiva och lämpliga kylningslösningar
  • Återvinning av servrar, elektrisk utrustning och relaterade elektriska komponenter
  • Återanvändning av värme i datacenter där det är praktiskt möjligt, miljövänligt och kostnadseffektivt

Europeiska kommissionen kommer att övervaka framstegen när det gäller att uppnå de mål som anges i initiativet två gånger om året.

Equinix, tillsammans med ett dussin branschföreträdare och över tjugo datacenteroperatörer för moln och colocation, meddelade bildandet av Climate Neutral Data Center Operator Pact och Self-Regulatory Initiative på Kickstart Europe.

Platsannonser