Jytte Guteland Foto: TT
Foto: TT
Hållbarhet

Europaparlamentet säger ja till EU:s nya klimatlag 

Under torsdagen röstade Europaparlamentet för att godkänna överenskommelsen om EU:s nya klimatlag som slöts den 21 april 2021.

Publicerad 2021-06-24

Svenska Jytte Guteland (S) har företrätt Europaparlamentet i förhandlingarna med EU:s medlemsländer och EU-kommissionen. 

- I dag har vi förankrat i lag att EU ska bli koldioxidneutralt senast år 2050. Det är en historisk dag. Genom klimatlagen kommer EU befästa sin position som den region som har de mest ambitiösa klimatmålen - och därmed pressa den globala ambitionsnivån uppåt, säger Jytte Guteland (S) huvudförhandlare för EU:s klimatlag i en skriftlig kommentar.

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna har varit hur ambitiösa utsläppsminskningarna ska vara till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Resultatet blev till slut minst 55 procent med en separat överenskommelse med EU-kommissionen att öka ambitionen vad gäller upptaget av koldioxid i så kallade kolsänkor. Det betyder i praktiken att nettoutsläppen kommer landa på i praktiken närmare 57 procent till år 2030.

Klimatlagen röstades igenom med stor majoritet - 442 för, 203 mot och 51 som avstod. De som röstade emot var främst företrädare från de yttersta högergrupperna i Parlamentet, de gröna och delar av vänstern.

 

Platsannonser

Logga in