FinansNyhet

”Europa behöver en kapitalmarknadsunion”

”Sverige en gigant i Europa”, säger Urban Funered, vd på föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Foto: Svensk Värdepappersmarknad.”Sverige en gigant i Europa”, säger Urban Funered, vd på föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Foto: Svensk Värdepappersmarknad.
”Sverige en gigant i Europa”, säger Urban Funered, vd på föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Foto: Svensk Värdepappersmarknad.
Publicerad

Stockholm är en av Europas ledande finanshubbar enligt föreningen Svensk Värdepappersmarknad. För att behålla positionen måste vi nu ta stora kliv mot Kontinentaleuropa – särskilt mot Frankrike och Tyskland.

Sverker Brundin

Av tradition har Sverige liksom den svenska kapitalmarknaden framför allt haft samarbeten i Norden och Nordeuropa, särskilt intensivt med länder som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Irland. 

Men i och med brexit håller finanskartan på att ritas om. Sverige behöver värna sin position men det händer för lite enligt Urban Funered, vd för föreningen Svensk Värdepappersmarknad, som tidigare hette Svenska Fondhandlarföreningen.

– Tidigare var det naturliga kanske att notera sig i London. Men inte minst vad gäller små och medelstora företag är Sverige en gigant i Europa, säger Urban Funered.

Annons

– London och Paris har aktiva program för att attrahera företag till sina länder. I och med Brexit behöver vi försvara vår position så att inte affärerna flyttar till Paris eller Frankfurt.

Frankrike och Paris är särskilt aktivt och underskattat för svensk del enligt Urban Funered. Svensk Värdepappersmarknad arbetar nu däremot aktivt med sin franska motsvarighet.

– Paris har levt i skuggan av London. Men Frankrike har en stor och välutvecklad finansmarknad. 

Annons

I och med Storbritanniens utträde ur EU har Frankrike också tagit stora kliv för att säkra sin position – något svenska politiker som finansmarknadsminister Per Bolund borde ta till sig av anser Urban Funered.

– Macron (Frankrikes president, red:s anmärkning) beordrade en genomgång av fransk finansmarknadslagstiftning direkt i samband med brexit för att fransk lagstiftning inte ska gå för långt jämfört med övriga EU.

Den gemensamma EU-lagstiftning som berör värdepappershandeln omfattar ett stort antal regelverk. Nu pågår ett arbete för en större standardisering. Varje enskilt medlemsland lägger också på sina lokala anpassningar. Bra i vissa fall, men det försvårar samtidigt handeln.

Annons

– Europa behöver inte bara göra det lättare för brittiska och amerikanska företag. Vi behöver lika mycket få igång en kontinentaleuropeisk handel.

Investerare har ofta en övervikt mot inhemska investeringar, en home bias. Det är tydligt om man exempelvis tar grannarna Sverige och Finland, som har stora likheter.

– Ändå är den gränsöverskridande aktiehandeln mellan Sverige och Finland väldigt liten. Svenskar handlar i första hand svenska aktier och i andra hand amerikanska.

Urban Funered anser att det är ett problem och att det behövs initiativ och regelverk som gör att handeln förenklas. På EU-nivå diskuteras nu också att samla bolagsrapporter och analyser i en form av europeisk datacentral, som skulle likna systemet i USA. Där finns alla bolagsrapporter samlade i en gemensam databank.

– Det är åt det hållet vi behöver komma i Europa om vi vill få en riktig kapitalmarknadsunion.

Men tror du verkligen att investeraren i gemen skulle gå till en sådan databank när man ska investera i aktier? 
– Det beror helt på hur det läggs upp. Det kanske inte är för privatpersonen i allmänhet men det skulle underlätta väldigt mycket om du sitter som förvaltare av en europeisk småbolagsfond.

Många av investeringsbelsuten påverkas ju också av vad media lyfter fram. Skulle det verkligen ändras med ett sådant här system?
– Vad man skriver om beror på vilken information man får tag i. Om informationen finns tillgänglig är sannolikheten större att någon till exempel gör en jämförande studie av fintechbolag i Europa. Men det är jätteviktigt att det här görs på rätt sätt så att det inte blir för tunga administrativa processer.

En potential för svensk del är också Tyskland, där det finns en helt annan tradition både vad gäller ägande av bolag och vad gäller sparande. Det är betydligt ovanligare att notera ett mindre eller medelstort företag i Tyskland och tyskarna sparar generellt mer i bankkonton eller räntepapper, inte som svenskarna i aktier och fonder.

– Här tror jag att Sverige kan bli ännu bättre på att marknadsföra oss och verka för regler som gör det lättare att notera sig här. NGM är ett bra exempel, men även Nasdaq och Spotlight jobbar med det här. Det finns också flera exempel på danska bolag som noterat sig eller handlas i Stockholm.

Europas stora centra för värdepappershandel är enligt Urban Funered London, Paris, Stockholm, Milano och Wien.

– Frankfurt är det på banksidan och kan bli det lite mer på värdepappersmarknaden också, men Tyskland är mer utspritt med olika regionala centra.

I Tyskland och Europa tittar man enligt Urban Funered med beundran på det svenska systemet. Att två miljoner svenskar sparar på investeringssparkonton, ISK, är unikt i en europeisk jämförelse.

– Tyskarnas sätt att spara på gör att deras pensioner är i fara. I Europa ser man på vår ISK som en template. Och att få en samlad bild över pensionssparandet som i Sverige är också unikt. När jag visar minpension.se för politiker i Bryssel är de jätteimponerade, säger Urban Funered.

Samtidigt tycker han att svenskarna kan bli ”bättre européer”. Bidra mer för att hjälpa andra men också bli mer ödmjuka. Och Sverige behöver göra mer för att få europeéer att känna sig mer välkomna – alltifrån skattesatser till regelverk kring utländsk arbetskraft, bostäder och kommunikationer.

– Vi behöver också generellt uppmärksamma att finansmarknaden tillhandahåller bra arbetstillfällen och bidrar till att det vanliga näringslivet fungerar bättre.

Annons