Konjunktur

Euroländerna tappade 12,1 procent i BNP

I andra kvartalet sjönk BNP sammantaget i euroländerna med 12,1 procent i andra kvartalet jämfört med kvartalet före enligt Eurostat.

Uppdaterad 2020-08-14
Publicerad 2020-08-14

I årstakt har eurozonens BNP minskat med 15 procent, skriver TT. Spanien var värst, där föll BNP i andra kvartalet med 18,5 procent. Finland klarade sig bäst med minus 3,2 procent.

Snittet bland samtliga 27 EU-länder var ett BNP-tapp på 11,7 i andra kvartalet. 

Sverige minskade 8,6 procent.

Norge är ännu inte redovisat, inte heller bland annat Estland, Irland och Grekland.

Storbritannien, som inte längre räknas som EU-land, tappade hela 20,4 procent av BNP i andra kvartalet jämfört med första kvartalet. USA tappade 9,5 procent.
 

Platsannonser