Digitalisering

Euroclear Sweden lanserar tjänst för digital poströstning på bolagsstämmor

För att underlätta för aktieägare och aktiebolag lanserar nu Euroclear Sweden en tjänst för digital poströstning på bolagsstämmor.

Publicerad 2020-05-07

Den nya lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Lagen möjliggör för aktiebolag att genomföra bolagsstämmor med bibehållet aktieägarinflytande utan att aktieägare behöver vara fysiskt närvarande vid bolagsstämman, bland annat genom att möjliggöra poströstning i samtliga aktiebolag. 

Via Euroclear Swedens nya tjänst kan aktieägare digitalt avge sina röster inför bolagsstämmor. På Euroclear Swedens webbplats kan aktieägaren genom identifiering via BankID skicka sin poströst till bolagsstämman. Aktieägaren behöver således inte vara fysiskt närvarande på bolagsstämman för att kunna rösta.

– Svenska aktiebolag jobbar aktivt för att skydda sina aktieägare under covid-19 pandemin. Genom att vi nu lanserar en tjänst för digital poströstning, gör vi det möjligt för aktieägarna att delta aktivt på bolagsstämmor utan att behöva närvara personligen, säger Michael Carty, vd för Euroclear Sweden i en skriftlig kommentar.

Euroclear Sweden tillhandahåller sedan flera år lösningar för att stötta företag kring bolagsstämmor och har lång erfarenhet av att hjälpa aktiebolag med att föra deras aktiebok samt hantera utdelningar och andra bolagshändelser.

– Euroclear Sweden har under många år arbetat med aktiebolagens bolagsstämmor. Vi är glada att kunna erbjuda digital poströstning som ett naturligt tillägg till våra övriga bolagsstämmotjänster, vilket också efterfrågats av våra kunder, säger Torkel Edström, ansvarig för Euroclear Swedens General Meeting Services.

Platsannonser