Bank

EU röstade igenom tuffare bankkrislagstiftning

Europaparlamentet uppdaterar EU:s bankkrislagstiftning.
– Det är ett mycket viktigt steg för att fullborda bankunionen, säger parlamentets Gunnar Hökmark (M).

Uppdaterad 2019-04-16
Publicerad 2019-04-16

Moderaten Gunnar Hökmark är den som har lett förhandlingarna inom parlamentet och sedan med parlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Uppdateringen som Europaparlamentet nu ska implementera innebär skärpta kapitalkrav för att spegla bankernas riskexponering i EU:s bankkrislagstiftning (BRRD). Banker som anses som globalt systemviktiga (G-SII) får minimikrav på kapital och andra finansinstrument som kan ta förluster vid en avveckling genom TLAC-krav, det är den totala förmågan till förlustabsorbtion.

De svenska tre storbankerna räknas in i en annan kategori av systemviktiga banker, som får höjda krav på underordnade skulder.

Parlamentets huvudansvarige rapporter Gunnar Hökmark kommenterade tisdagens omröstning så här en intervju med nyhetsbyrån Direkt:

– Det innebär att vi kan reducera riskerna i det finansiella systemet samtidigt som vi värnar bankernas möjlighet att bidra till investeringar och tillväxt.

Gunnar Hökmark utvecklade nyligen sin på euron och ett eventuellt svenskt medlemskap i Bankunionen i en debattartikel i Realtid.

Platsannonser