EU lovar att inte stänga av illegala fildelare

Eva-Lena Jansson (s) vet inte riktigt vad hon ska tycka. Kanske finns det andra straff att ta till. "Man skulle kunna sänka hastigheten på bredbandet."

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-04-10

EU lovade i dag att illegala fildelare inte ska låsas ute från internet. EU-parlamentet röstade ja till den franske parlamentarikerns Guy Bonos förslag med svenken Christoffer Fjellners tillägg där löftet fanns med.

Tillägget går stick i stäv med frankrikes politik, men Guy Bono själv är nöjd.

"En kriminalisering av konsumenter som inte agerar i vinstsyfte är enligt betänkandet inte rätt lösning för att komma till rätta med piratkopiering på nätet." heter det i ett pressmeddelande.

– Repressiva åtgärder dikteras av en bransch som inte har lyckats anpassa sig till de förändringar som informationssamhället har fört med sig, säger Guy Bono själv.

Eva-Lena Jansson är socialdemokraternas talesperson immaterialrättsfrågor. Hon vet inte riktigt vad hon ska tycka om Christoffer Fjellners kupp.

Hon ser praktiska svårigheter med att stänga av människor från internet.

– Däremot finns det en diskussion om att man skulle kunna sänka hastigheten.

Socialdemokraterna väntar nu på riksdagens proposition som kan bli lag tidigast till nästa vinter.

Vad tycker du är ett bra straff?

– Det vet inte jag. I dag är det böter. Vi får titta på hur ser det ut när du stjäl saker – snatteri, rån, grovt rån och så vidare. Man måste hitta någon form av skala. Branschen hävdar att det är för låg straffskala i Sverige. Vi har inte sett någon utredning på det. Du har ju olika straff som innebär en inskränkning i människors frihet. Fängelse, fotboja och så vidare.

Att sänka hastigheten på någons bredband innebär att inskränka hennes frihet?

– Ja, det måste det vara. Du får inte samma tillgänghet som tidigare.

Är du för eller emot sänkt hastighet?

– Det här handlar om vad vi ska göra i vårt parti.

Var står du själv som riksdagsledamot?

– Jag är ambivalent. Jag vet inte vad det leder till. Man drar ju in körkortet om du kör för fort. Det är en inskränkning. Om man jämför med det, så ja, kanske.

Är det bra att illegal fildelning är straffbart?

– Det är ett problem för de upphovsinnehavare som inte får ersättning för sitt konstnärliga arbete. Men i dag finns det en generation som aldrig betalat för musik. Vi har en lagstiftning som inte är accepterad av en hel del personer.

Både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt tog upp frågan under valrörelsen 2006.

I dag utreder polis och åklagare illegal fildelning i Sverige. Regeringen vill också låta upphovsmännen kunna utreda och kräva skadestånd på egen hand. Det är en anpassning till EU:s sanktionsdirektiv IPRED.

Datainspektionen menar att regeringens förslag hotar rättsäkerheten.

– Vad händer med den personliga integriteten om du hamnar i en civilrättslig process mot en organisation med mycket pengar? frågar Eva-Lena Jansson.

Hon ställde samma fråga i riksdagens utfrågning om upphovsrätten förra veckan och fick till svar flera exempel där straffrättsliga processer inte lett till en fällande dom, trots bevisning.

Enligt en dom nyligen i EG-domstolen är det upp till varje land hur sanktionsdirektivet ska genomföras.

Vad tycker du själv?

– Jag tycker det är bra om de som bekämpar brott också är de som utreder brott.

Löftet

"Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna att internet erbjuder en bred plattform för kulturyttringar samt tillgång till kunskaper och demokratiskt deltagande i utövandet av Europas skaparkraft och sammanför generationerna genom informationssamhället.

Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att avhålla sig från sådana åtgärder såsom avstängning av tillträdet till Internet, eftersom de strider mot de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna och principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan."

Källa: Christoffer Fjellners tillägg till Bono-rapporten, betänkande A6-0063/2008.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in