Finans Nyhet

EU-konstitutionen

Publicerad

EU behöver en ny konstitution. Men är förslaget till ny konstitution bra? Vad tycker du? Läs och döm själv:

Officiella tidning nr C 310 , 16 december 2004

Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

INGRESS

Annons

DEL I

DEL II – EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

DEL III – UNIONENS POLITIK OCH FUNKTION

Annons

DEL IV – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

SLUTAKT

A. Förklaringar om bestämmelser i konstitutionen

Annons

B. Förklaringar om protokoll som är fogade till konstitutionen

Annons