Annons

Annons

EU-kommissionen vill skapa en europeisk valutafond

EU-kommissionen vill se en europeisk valutafond som ska fungera som stödfond för länder i ekonomisk knipa och som kan stötta krisande banker. Dessutom finns ett förslag om en europeisk finansministerpost.

 

– De här åtgärderna kommer stötta medlemsländerna för att göra deras ekonomier mer motståndskraftiga och stabila och stärka vår krishanteringsförmåga, säger EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis på den presskonferens där förslagen presenteras, rapporterar Reuters.

I förslaget ingår att Euroländernas befintliga räddningsfond Europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, ska omvandlas till en europeisk valutafond, EMF. Den nya fonden ska fortsätta att ge nödlån åt euroländer vid kriser, precis som ESM har gjort. Den ska även bli en reservfond för den gemensamma resolutionsfonden i bankunionen, enligt Direkt.

EMF bör också införlivas i EU-fördraget, enligt förslaget. Det skiljer det från från ESM:s nuvarande mellanstatliga konstruktion, och skulle också ge EU-parlamentet större inflytande än idag. Även mellanstatliga överenskommelser om budgetregler, Finanspakten, ska införlivas i EU-fördraget.

Annons

Annons

En europeisk finansminister ska kombinera de nuvarande posterna som ordförande för eurogruppen och vice ordförande i kommissionen. Kommissionen anser att en sådan nyordning ökar effektiviteten och den demokratiska kontrollen.

Förslaget tar upp fyra olika sorters stödfonder: Stöd till EU-länder för att genomföra strukturreformer, stöd för icke euroländer att kvalificera för EMU, en reservfond för bankunionen samt en stabiliseringsfond för att stödja investeringar vid asymmetriska chocker.

Alla stödformer kommer att vara tillgängliga både för Euroländerna och länder som står utanför euron, med undantag av fonden som ska stödja inträde i EMU.

Paketet med förslagen ska diskuteras på EU:s toppmöte med regeringscheferna fredagen den 15 december. EU-kommissionens förhoppning är att EU:s finansministrar och Europaparlamentet antar förslagen om EMF och finansministern till mitten av 2019.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons