Bank

EU-kommissionen föreslår ny bankstandard

Ny standard ska stimulera utlåning och undvika "too big to fail".

Uppdaterad 2016-11-16
Publicerad 2016-11-16

EU-kommissionen kommer i nästa vecka att presentera reformer av EU:s banksstandard. Målet är att stimulera utlåning samtidigt som nya regler introduceras för att undvika "too big to fail"- problematiken. Det skriver Financial Times.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för finansmarknaden, Valdis Dombrovskis, berättade om planerna att inrätta en ny bankstandard i Bryssel under tisdagen.

Bland förslagen angav han att det kommer att finnas specifika förändringar för att undvika oproportionerliga kapitalkrav på positioner i tradingböcker, inklusive market-making aktiviteter. Även kostnader för att utfärda och hålla vissa högkvalitativa finansiella instrument som säkerställda obligationer och derivat avsedda för hedging kommer att minska efter översynen.

Enligt Finacial Times talade Valdis Dombrovskis även om lägre kapitalbehov när säkerheter för affärer avräknats hos clearingcentraler mottas från kunder. Mindre banker och mäklarfirmor kommer också undantas från vissa bonusregleringar. Förändringarna kommer även innebära lägre kapitalkostnader för banker för lån till infrastrukturprojekt och mindre bolag.

Nästa vecka kommer det även att lämnas information rörande regleringarna om mängden förlustabsorberande kapacitet (TLAC) under nästa vecka. Total Loss Absorbing Capacity syftar till att säkerställa att globalt systemviktiga banker har tillräckligt med kapital och skuldinstrument som kan skrivas ned eller omvandlas till eget kapital för att täcka förluster och återkapitalisera banken och som alltså kan användas i en ”bail-in”.

Valdis Dombrovskis sade att upp till 13 europeiska banker kommer att behöva följa reglerna. Dessa globala regler avser att råda bot på "too big to fail".

EU-kommissionen tittar dessutom på möjligheten att på längre sikt etablera en andrahandsmarknad som kan hjälpa banker att kunna minska sina nivåer av dåliga lån. Höga nivåer förekommer framför allt i länder som Italien, Grekland och Portugal.

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in