Annons

Annons

EU-frist för handel med schweziska aktier

Bryssel har besultat att förlänga tillgången till schweiziska börser i sex månader.

Det innebär ett uppskov för berörda globala investerare som annars bara skulle kunna köpa aktier i några av Schweiz största företag genom lokala institutioner.

Schweiziska aktier har blivit ett osannolikt förhandlingsobjek i en strid mellan den schweiziska regeringen och EU över det "institutionella avtalet" som kommer att reglera deras framtida.

Valdis Dombrovskis, Europeiska kommissionens vicepresident för finanspolitiken, sade i måndags att det skulle förlänga så kallade "likvärdighetsavtal" med Schweiz för att "säkerställa kontinuitet för portföljförvaltare och mäklare som är verksamma i schweiziska aktier".

Annons

Annons

Utan en likvärdighetsöverenskommelse för schweiziska börser skulle Europas integrerade gränsöverskridande marknad för aktiehandel ha splittrats från januari.

EU-baserade företag skulle ha behövt använda en lokal mäklare för att komma åt några av Europas mest omsatta aktier, såsom Nestlé, Novartis och Roche, medan schweiziska investerare skulle behöva gå igenom EU-banker och mäklare för att köpa och sälja aktier som Deutsche Bank eller Telefónica.

Mark Hemsley, verkställande direktör för CBOE Europe, den största näringsidkaren av schweiziska aktier i EU, sade att beslutet från Bryssel har ett mindre besvär för många av sina kunder.

"I teorin skulle det orsaka schweiziska problem, men i slutändan var det EU-kunder som skulle ha lidit," sa han.  

Det nya institutionella avtalet för förbindelserna mellan EU och Schweiz är en prioritet för kommissionen, som länge har beklagat att nuvarande arrangemang tillåter Schweiz omfattande tillgång utan att följa unionsens regler. Att fastställa bristerna har blivit ännu mer prioritet i ljuset av Brexit.

Sexmånadersförlängningen är tänkt att träda i kraft före årets slut, när EU: s nationella regeringar har haft möjlighet att se över planen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons