Skatter

EU-domstolen avgör statens rätt att neka ränteavdrag

Just nu pågår ett mål i EU-domstolen som gäller om svenska staten har rätt att neka företag ränteavdrag.

Publicerad 2020-07-15

Enligt Skatteverkets beräkningar uppgår de nekade ränteavdragen till 10-15 miljarder kronor per år från och med 2013.  

Magnus Larsén på Skeppsbron Skatt, som är en del av Aspia, är ombud i det aktuella målet och förde det svenska bolagets talan vid muntlig förhandling i EU-domstolen i Luxemburg förra veckan.

– De svenska ränteavdragsreglernas förenlighet med EU-rätten har varit en omdiskuterad fråga i över tio år. Jag har gott hopp om att EU-domstolen går på vår linje. Detta är en mycket viktig fråga för svenska företags möjlighet till affärsmässig finansiering, och principiellt hur svensk lag måste följa grundläggande EU-regler, säger Magnus Larsén i en skriftlig kommentar.

De svenska ränteavdragsreglerna innebär att svenska företag i vissa fall inte får skatteavdrag för räntor som betalats till utländska koncernbolag. Reglerna kom till för att begränsa så kallade räntesnurror, men utformades väldigt brett vilket medfört att avdrag för ränta på lån från bolag i andra länder nekats på ett sådant sätt att reglerna har ifrågasatts ur ett EU-rättsligt perspektiv. 

EU-domstolen väntas komma med ett avgörande till hösten.

Platsannonser