"AP4 redovisar för första halvåret 2020 en avkastning om minus 2,5 procent. Ett negativt resultat känns aldrig tillfredsställande, men givet omständigheterna får vår avkastning för det första halvåret ändå ses som ett godkänt betyg för hur vi har lyckats hantera vårens marknadsturbulens", säger Niklas Ekvall, vd på AP4 Foto: Peter Philips
Pension

"Ett negativt resultat känns aldrig tillfredsställande"

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till minus 2,5 procent före såväl som efter kostnader.

Uppdaterad 2020-07-14
Publicerad 2020-07-14

AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev minus 10,6 miljarder kronor.

Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med minus 0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet. Det framgår av ett pressmeddelande från AP4.

De totala kostnaderna uppräknade till helårsbasis uppgick till 0,09 procent av genomsnittligt förvaltat kapital. 

– AP4 redovisar för första halvåret 2020 en avkastning om minus 2,5 procent. Ett negativt resultat känns aldrig tillfredsställande, men givet omständigheterna får vår avkastning för det första halvåret ändå ses som ett godkänt betyg för hur vi har lyckats hantera vårens marknadsturbulens, säger Niklas Ekvall, vd på AP4 i en presskommentar.

– Kraften i påverkan på realekonomin under första halvåret 2020 har varit brutal. Snabbheten och djupet i den ekonomiska inbromsningen överstiger med råge det vi såg under finanskrisen, säger Niklas Ekvall.

 

Platsannonser