Juridik

"Ett intensivt år med många spännande uppdrag"

"Det är en spännande period i advokatbranschen och vi ser att mindre nisch-byråer vinner framgång liksom att revisionsbyråerna blir mer och mer aktiva inom detta område". Det säger Baker McKenzies Managing Partner, Anders Fast, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-01-26
Publicerad 2018-01-26

Anders Fast, Managing Partner på advokatbyrån Baker McKenzie kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?

–  Det har varit ett intensivt år med många spännande uppdrag - inte minst inom kapitalmarknad och M&A/PE, men även inom tvistelösning. Vi har haft en bra tillväxt under året, både omsättningsmässigt och sett till antalet nya medarbetare. Vi har lagt ner mycket arbete på att ligga i framkant vad gäller innovation och digitalisering, och våra arbetssätt har blivit ännu mer klientanpassade och branschfokuserade. Ett kvitto på att våra klienter uppskattar vårt arbete är att vi under 2017 rankades som nummer ett bland advokatbyråer i Acritas Global Elite Law Firm Brand Index - för åttonde året i rad! Det är jag väldigt stolt över. Det är ett bevis på vår styrka när det gäller gränsöverskridande affärer, där våra medarbetare på 77 kontor i 47 länder arbetar som ett företag med gemensamma värderingar, rutiner och processer.

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

–  I dag finns det en mycket större rörlighet på arbetsmarknaden. En utmaning är att attrahera och behålla medarbetare, så att de stannar och väljer att fortsätta sin karriär hos oss. Detta är ett ständigt pågående arbete och kräver ett mycket modernare synsätt på hur arbetet kan bedrivas. Vi behöver se vilka unika behov och karriärmål varje enskild medarbetare har. Vi arbetar fokuserat med jämställhet och med våra värderingar. Vi erbjuder våra medarbetare en stor flexibilitet när det gäller var och hur man utför sina arbetsuppgifter, och vi erbjuder våra jurister möjlighet att arbeta utomlands på något av våra 77 kontor runt om i världen. Under året har vi till exempel haft medarbetare i Zürich, London och Amsterdam och vi har även haft jurister från andra kontor (bland annat Madrid och München) hos oss i Stockholm. 

  Har ni sett nya kundmönster under 2017?

–  Vi ser att klienter är rörligare idag än tidigare och att de väljer juridisk rådgivare utifrån vilket specifikt ärende de vill ha hjälp med. Klienter ställer också högre krav på tillgänglighet än tidigare, men också på snabbhet och kostnadseffektivitet. Vi ser till exempel en ökad efterfrågan på vissa globala tjänster där kanske klienten arbetar med andra byråer i lokala ärenden och vi ser även att vi vinner gränsöverskridande uppdrag i större omfattning än tidigare där lokala byråer inte kan erbjuda samma service.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

–  Det är en spännande period i advokatbranschen och vi ser att mindre nisch-byråer vinner framgång liksom att revisionsbyråerna blir mer och mer aktiva inom detta område. Fokus för oss ligger på innovation och digitalisering. Många frågor från klienter rör gränsöverskridande ärenden där vi har en fördel givet vår storlek och geografiska spridning. Vi ser också en ökad internationalisering, vilken snabbas på av digitaliseringen. På Baker McKenzie har vi flera pågående globala projekt som rör till exempel maskininlärningsteknik och artificiell intelligens (AI), för att effektivisera arbetet inom bland annat transaktionsområdet men som också används  inom till exempel tvistelösningsområdet.

Vad händer hos er under 2018? 

–  Vi kommer att fortsätta att utveckla våra fokusområden transaktion (inklusive kapitalmarknad och bank & finans), tvistelösning och compliance. De senaste månaderna har vi fått sex nya medarbetare till transaktionsteamet, vilket ger oss möjlighet att ännu bättre möta upp den ökade  efterfrågan vi har inom transaktionsområdet men också att utveckla vårt erbjudande. Detta gäller till exempel inom bank & finans där vi har en ny delägare i Mats Rooth sedan november 2017. Vi kommer också att investera i våra klientrelationer och arbeta för att ytterligare utveckla  vår branschkompetens. Våra innovationsprojekt ligger såklart högt på agendan, likaså arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra befintliga och blivande medarbetare.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in