"Ett illusoriskt skydd"

Det osäkra rättsläget efter gårdagens dom i Connecta-tvisten ökar pressen på Högsta domstolen att slå fast vad ansvarsförsäkringar faktiskt täcker. Inom kort väntas besked om prövningstillstånd i en likartad försäkringstvist och även Connecta-målet ser ut att överklagas till HD.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-12-02

Connecta-målet ökar osäkerheten kring vad som gäller i frågan om vilket försäkringsskyddet som kunder till försäkringsförmedlare kan räkna med. I centrum står den obligatoriska ansvarsförsäkring som varje försäkringsförmedlare måste ha.

I Connecta-målet anser hovrätten att försäkringen inte gäller trots att chefen för Connecta tagit in pengar från privatpersoner genom att använda bolaget som fasad. Enligt hovrätten har han haft ett brottsligt uppsåt redan på förhand, ett förfarande som inte täcks av försäkringskravet.

Advokat Jörgen Larsson, som företräder 18 parter i den omfattande tvisten mot Länsförsäkringar, säger att han är förvånad över domstolens utslag.

"Deras slutsatser för med sig en rad effekter, däribland att försäkringsskyddet i de allvarligaste fallen – när en förmedlare lurar klienten – endast är illusoriskt. Jag har svårt att tänka mig att det var så lagstiftaren tänkte sig att regelverket som omgärdar försäkringsförmedlares verksamhet var tänkt att tillämpas. Tanken var nämligen att skapa ett fullgott kundskydd", skriver han i en kommentar till Realtid.se.

Än så länge är det inte klart om de lurade småspararna ska ta fallet vidare till Högsta domstolen. Totalt är det 34 parter och fyra juridiska ombud inblandade på kärandesidan. Flera av ombuden ville på onsdagen inte kommentera domen. Mycket talar dock för att kärandesidan kommer att försöka få till en prövning i högsta instans.

"Såvitt gäller Connecta-målen är min uppfattning att de har den renhet som krävs för ett prövningstillstånd", skriver Jörgen Larsson.

Connecta-målet är ett av endast ett fåtal liknande fall som hittills nått svensk domstol och därmed finns väldigt liten praxis på området. Faktum är att endast ett annat fall gått längre. Detta ärende ligger redan på HD:s bord.

Högsta domstolen väntas före jul meddela om Länsförsäkringar får prövningstillstånd i denna likartad tvist där försäkringsbolaget förlorat i både tingsrätt och hovrätt. Detta fall gäller en privatperson som kräver 500.000 kronor i återbetalning från Länsförsäkringar sedan han förmåtts att investera i en riskfylld certifikatsprodukt av rådgivare från numera konkursade European Wealth Management Group (EWMG).

HD kommer att hålla föredragning i ärendet på måndag nästa vecka och därefter kommer beskedet om prövningstillstånd ska ges.

Realtid.se har den senaste tiden talat med ett flertal personer med lång erfarenhet av den svenska försäkringsförmedlingsbranschen. Efter hovrättens dom i Connecta-fallet är vissa starkt kritiska:

– Det här är en katastrof för försäkringsförmedlingsbranschen. Vem kommer att våga köpa en försäkring på detta sätt i framtiden? Budskapet från hovrätten är att om felet är tillräckligt allvarligt så skyddas inte kunden av ansvarsförsäkringen. Det räcker alltså inte med att du undersöker att en försäkringsförmedlare har FI-tillstånd och korrekt ansvarsförsäkring, du kan ändå inte känna dig trygg, säger en person som följt de juridiska tvisterna.

En annan person vittnar om att försäkringsbolagens granskning av försäkringsförmedlare har blivit strängare i takt med att allt fler oseriösa aktörer uppdagats.

– Det är försäkringsbolagen som håller rent i branschen just nu. Finansinspektionen gör väldigt lite så försäkringsbolagens granskning av de försäkringsförmedlare som ansöker om ansvarsförsäkringar är den enda försvarslinjen som återstår.

Länsförsäkringar, som helt slutade att erbjuda ansvarsförsäkringar förra året, har hittills inte kommenterat Connecta-domen.

Platsannonser