Annons Annons

Ett gott liv för hjärtsjuka väntar runt hörnet när en ny generation artificiella hjärtan ersätter 40 år gammal teknik

Uppdaterad 2021-06-21
Publicerad 2021-05-28

Ända sedan 1970-talet har det varit möjligt att rädda livet på människor med hjärtsvikt genom att ersätta det sjuka hjärtat med ett artificiellt. Men medan utvecklingen sedan dess har exploderat på andra områden behandlas hjärtsviktspatienter fortfarande med samma teknik. Nu står vi inför ett avgörande teknikskifte, där svenska Realheart kommer att spela en viktig roll med sitt artificiella fyrkammarhjärta, det första i världen. 

Det finns i dag 64 miljoner människor med hjärtsvikt i världen och 2 miljoner dör varje år i sjukdomen. Många skulle kunna räddas genom att få ett nytt hjärta om det inte rådde sådan stor brist på organ. Istället kan ett konstgjort hjärta vara ett alternativ, men eftersom den enda befintliga produkten har en rad nackdelar används den mycket sällan. 

64 miljoner människor lider av hjärtsvikt i världen och 2 miljoner dör varje år i sjukdomen.

– Det artificiella hjärta som används i dag utvecklades ungefär samtidigt som prototypen till den första hemdatorn.Det säger sig självt att en så gammal teknik har brister. Det är därför den nya generationen artificiella hjärtan som nu är på väg till marknaden kommer att göra sån stor skillnad – både när det gäller hur många liv som kan räddas och med vilken livskvalitet, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Vad är det då som skiljer ny teknik från den befintliga?

Främst handlar det om vad en implantation innebär för patienten. Till att börja med är storleken på utrustningen ett problem i dag. Tillbehören som bärs utanpå kroppen är otympliga och tunga samt har en kort batteritid. Hjärtpumpen avger dessutom ett högt ljud. I praktiken blir patienten nästintill bunden till hemmet.

Realhearts artificiella hjärta är designat för att ge användaren så stor frihet som möjligt genom lång batteritid, låg vikt och ljudlöshet.

Än allvarligare är de många och ofta livshotande biverkningar som drabbar patienterna kopplat till hur hjärtpumpen hanterar blodet. Ett mänskligt hjärta pumpar blod genom två sidopumpar samtidigt i ett naturligt pulserande flöde, med låg mekanisk stress och utan stagnation. Det onaturliga flödesmönstret i befintliga hjärtpumpar bidrar till vanliga biverkningar såsom blödningar, anemi och stroke. 

Den banbrytande teknik som Realheart har utvecklat bygger därför på att pumpa runt blodet i kroppen på samma sätt som det naturliga hjärtat. Det finns ingen annan lösning i världen som klarar det idag. Realhearts artificiella hjärta är också designat för att ge användaren så stor frihet som möjligt genom lång batteritid, låg vikt och ljudlöshet. 

– Vår vision är att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill också ge patienten chansen att leva ett gott liv efter en operation med allt vad det innebär i form av förvärvs- och hushållsarbete, lek med barn eller barnbarn, resor och motion, säger Ina Laura Perkins. 

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART). Bolaget har cirka 3600 aktieägare och ett börsvärde på cirka 150 MSEK. 

Läs mer om tekniken här.

 


REALHEART

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in