FinansNyhet

”Ett dramatiskt första kvartal”

Publicerad

Under första kvartalet förbättrades både resultat och premieinkomst för Länsförsäkringar Fondliv med omkring 20 procent, jämfört med samma period förra året.

Camilla Jonsson

– Trots påverkan av covid-19-pandemin redovisade Länsförsäkringar Fondliv ett mycket bra kvartal. Vi stärkte både resultatet och ökade premieinkomsten. Under perioden såg vi en ökad aktivitet i fondbyten, primärt bland de som står inför pension, men de allra flesta satt still i båten”, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, i en skriftlig kommentar.

Länsförsäkringar Fondliv jan – mars 2020 i korthet (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019)

  • Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapital uppgick till 136 (140) miljarder kronor.
  • Resultatet ökade till 192 (161) miljoner kronor.
  • Totala premieinkomsten ökade till 2,8 (2,3) miljarder kronor.

De kraftiga marknadsrörelserna orsakade av covid-19-pandemin hade en negativ påverkan på garantiförvaltningens avkastning som uppgick till minus 7,6 procent. Garantiförvaltningens förvaltade kapital uppgick till 3,8 (3,5) miljarder kronor..

Länsförsäkringar Liv, förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer:

– Det har varit ett dramatiskt första kvartal och även om en viss stabilisering har skett är osäkerheten fortsatt stor vad gäller utvecklingen i världsekonomin. Bolagets nyckeltal är fortsatt starka och bedömningen är att vi, på basis av redan vidtagna åtgärder, har en god förmåga att hantera negativa händelser och samtidigt stå fast vid vår långsiktiga investeringsstrategi, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv jan – mars 2020 i korthet (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019)

  • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 108 (112) miljarder kronor.
  • Resultatet uppgick till minus 4,0 (1,0) miljoner kronor.

De kraftiga marknadsrörelserna orsakade av covid-19 pandemin hade en negativ påverkan på portföljernas avkastning. Avkastningen uppgick till minus 7,2 procent i Nya Trad, minus 1,4 procent i Gamla Trad och minus 13,0 procent i Nya Världen.

Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 184 (207) procent.

Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader ökande något till 0,45 (0,43) procent, på grund av minskningen av förvaltat kapital.

Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,7 miljarder kronor. Totalt har ett försäkringskapital om 18,6 miljarder kronor villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring. Gröna obligationer uppgick till 11,3 (3,2) miljarder kronor, motsvarande 10,5 procent av förvaltat kapital.

Annons