Fastigheter

Estea vill ta in 300 miljoner kronor

Utreder möjligheterna för en riktad nyemission.

Uppdaterad 2016-10-12
Publicerad 2016-10-12

Investeringsfonden Estea Sverigefastigheter utreder förutsättningarna för en riktad nyemission i bolagets noterade Kapitalandelsbevis på upp till 300 miljoner kronor.

Bolaget ska använda eventuell emissionslikvid till "värdehöjande investeringar inom befintligt fastighetsbestånd samt till nya förvärv", enligt pressmeddelandet.

Förvaltaren Estea AB förutsättningarna för en riktad nyemission genom ett så kallat "book-building"-förfarande i samråd med ABG Sundal Collier.

Kapitalandelslånet har en löptid till 30 juni 2020 med en förlängning för bolaget till 30 juni 2022. Kapitalandelsbevisen är noterade på NGM/NDX sedan 2015 och löper med en årlig ränta om 6,25 procent, där räntan utbetalas kvartalsvis i efterskott.

Platsannonser