Börs

Esma vill se harmoniserade prospektregler för Spac

Esma manar nationella regleringsmyndigheter att noggrant granska Spac-prospekt och efterfrågar ett harmoniserat regelverk.

Uppdaterad 2021-07-21
Publicerad 2021-07-21

The European Securities and Markets Authority, Esma, efterfrågar harmoniserade regler för Spac-prospekt och påminner även om att Mifid 2-regelverket även ska tillämpas för Spac-aktier. Målet med ökad harmonisering handlar om att skydda investerare och göra prospekt mer jämförbara. Det framgår av ett uttalande från Esma.

Medan Spac-emittenter brukar publicera ett prospekt som följer regelverket i första fasen av ett Spac, det vill säga när aktierna i det aktuella förvärvsbolaget noteras, så är det inte systematiskt fallet i tredje fasen, det vill säga när det noterade Spac-bolaget förvärvar ett målbolag.

– Det är möjligt att inget godkänt prospekt publiceras i samband med bolagens fusion om inte ett sådant krävs enligt prospektförordningen. Om inget godkänt prospekt tillhandahålls investerare i detta skede, ser Esma vissa farhågor avseende de information som tillhandahålls av Spac:er om fusionen, skriver Esma.

En harmoniserad praxis skulle öka jämförbarheten mellan olika Spac-prospekt, anser Esma.

Esma manar nationella regleringsmyndigheter att, i sin hantering av Spac-prospekt, noggrant granska bland andra riskfaktorer, strategi och mål, kompetensen inom bolaget, samt intressekonflikter.

Esma hela uttalande finns att ladda ner här >> https://bit.ly/ESMA-SPAC

Platsannonser

Logga in