Finans

Esma förbjuder binära optioner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) begränsar försäljningen av CFD-kontrakt och förbjuder binära optioner till privatpersoner.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-03-27
Publicerad 2018-03-27

Binära optioner förbjuds i EU när det gäller marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. För CFD-kontrakt införs begränsningar för marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. Det skriver Finansinspektionen i ett färskt pressmeddelande avseende beslutet som fattades av Esmas tillsynsstyrelse den 23 mars.

Syftet med beslutet är att skydda konsumenter och stärka investerarskyddet i EU. Såväl binära optioner som CFD-kontrakt ses som särskilt riskfyllda produkter för konsumenter att investera i.

Besluten följer i stort det förslag som presenterades i januari. I samband med detta inbjöds intressenter att komma med synpunkter innan den 5 februari. 18.500 svar kom in, vilket är rekord i sammanhanget.

De beslutade åtgärderna börjar gälla en respektive två månader efter att besluten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Besluten kommer att gälla för tre månader. Innan de tre månaderna löpt ut kommer Esma att överväga om åtgärderna behöver förlängas med ytterligare tre månader.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in