Finans

Esma förbjuder binära optioner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) begränsar försäljningen av CFD-kontrakt och förbjuder binära optioner till privatpersoner.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-03-27
Publicerad 2018-03-27

Binära optioner förbjuds i EU när det gäller marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. För CFD-kontrakt införs begränsningar för marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. Det skriver Finansinspektionen i ett färskt pressmeddelande avseende beslutet som fattades av Esmas tillsynsstyrelse den 23 mars.

Syftet med beslutet är att skydda konsumenter och stärka investerarskyddet i EU. Såväl binära optioner som CFD-kontrakt ses som särskilt riskfyllda produkter för konsumenter att investera i.

Besluten följer i stort det förslag som presenterades i januari. I samband med detta inbjöds intressenter att komma med synpunkter innan den 5 februari. 18.500 svar kom in, vilket är rekord i sammanhanget.

De beslutade åtgärderna börjar gälla en respektive två månader efter att besluten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Besluten kommer att gälla för tre månader. Innan de tre månaderna löpt ut kommer Esma att överväga om åtgärderna behöver förlängas med ytterligare tre månader.

Platsannonser