Markus Hakansson Grant Thornton ESG
Markus Hakansson, Director Advisory, Sustainability Business Services, Grant Thornton. Foto: Grant Thornton
Finans

ESG-spetskompetens krävs för värdeskapande i PE-bolag

Intresset för ESG-frågor har ökat kraftigt senaste året, men hanteringen skiljer sig åt markant mellan små och större PE-bolag.

Uppdaterad 2020-09-08
Publicerad 2020-09-08

Mindre PE-bolag har kommit längre än större PE-bolag vad gäller att integrera ESG-frågor i det dagliga arbetet. Men större PE-bolag har däremot lyckats bättre med att skaffa sig spetskompetens, säger Markus Håkansson, Director Advisory, Sustainability Business Services, på Grant Thornton, till Realtid. 

– De mindre PE-husen har valt en väg att integrera detta i hela organisationen, alla måste bidra för att det skall bli gjort helt enkelt. Utmaningen handlar om att få den riktiga spetskompetensen och kunna ställa rätt frågor vid exempelvis förvärv. Större PE-bolag har denna spetskompetens och jobbar nu med att integrera denna i hela organisationen.

EU:s taxonomiförordning kräver att finanssektorn anpassar sig till gemensamma kriterier som inkluderar ESG-aspekter (Environmental, Social, Governance) vid investeringsbeslut, rådgivning och styrning för att kunna fastställa vilka investeringar som ska få betraktas som miljömässigt hållbara. Endast investeringar som uppfyller taxonomins kriterier ska få kallas gröna. De PE-bolag som lyckas bäst på att integrera ESG-frågor i sitt dagliga arbete kan flytta fram sin position vid förvärv.

– Det krävs mycket jobb, men det positiva för den som lyckas få till spetskompetens samtidigt som man kan engagera personalen kommer att kunna ta mark genom att göra lyckade förvärv ur ett längre perspektiv på så vis bära lägst risk inför framtiden, säger Markus Håkansson.

Taxonomiförordningen ska efterlevas i svensk lag den 31 december 2021 och kommer att vara fullt ut implementerad den 31 december 2022. 

– PE-bolag måste jobba med detta i full skala redan nu för att bli bra på det. Vi har gått från inget intresse alls för tre år sedan till ett enormt intresse senaste året. Man vet idag att hållbara företag växer snabbare och har lättare att skapa värde. Det vet PE-sektorn också, därför kommer de inte att lyfta icke-hållbara innehav i sin portfölj och riskera att sitta med ”stranded assets” när det är dags att sälja, säger Markus Håkansson.

Kvalitativa intervjuer som Grant Thornton genomförde under andra kvartalet 2020 med elva General Partners (GP) och två Limited Partners (LP), samtliga positionerade i Norden tyder på att nya riktlinjer krävs för att ESG-anpassa innehav och förvärv.

–Man behöver en playbook, en taktisk arbetsbeskrivning, som säger hur man ska jobba internt med ESG-frågor, säger Markus Håkansson.

– Vi föreslår även en playbook när man jobbar med innehaven, den är mer åt det strategiska hållet. Att skilja mellan den interna processen som finns för att undvika risk och den externa processen som syftar till att förvalta möjligheter i redan gjorda förvärv är viktigt, båda lika viktiga.

Platsannonser