Annons Annons

ESG-analysen som sållar fram högavkastande krediter

Uppdaterad 2021-04-15
Publicerad 2021-03-04

De flesta vill investera hållbart, men när det gäller räntesparande kan det vara svårt. Det gäller särskilt högavkastande så kallade high yield-obligationer. Därför har Canegie Fonder utvecklat ett batteri med hållbarhetsfrågor som alla nordiska high yield bolag måste svara på – 21-punktslistan. Annars blir det ingen investering.

– Bolag kan inte gömma sig längre, de måste visa om och hur de arbetar med hållbarhet. Samtidigt ser vi att många bolag tar våra frågor på stort allvar och använder dem i sina hållbarhetspolicys, berättar Maria Andersson, förvaltare av kreditfonden Carnegie High Yield Select.

Maria Andersson förvaltar tillsammans med Niklas Edman kreditfonden Carnegie High Yield Select, en fond som investerar i obligationer utgivna av nordiska företag. Nischen är högavkastande företagsobligationer, som har en lite högre risknivå och därmed en lite högre ränta. Sedan fondens start för tre år sedan är det den kreditfond som gått allra bäst.

– Vi investerar inte i en särskild sektor utan väljer  bolag som vi tror på långsiktigt. Med vårt långsiktiga fokus landar vi alltid i bolag som redan har en mycket hållbar affärsmodell, eller som på allvar arbetar med att bli mer hållbara, säger Maria Andersson.

Mer fokus på hållbarhet

På Carnegie Fonder arbetar alla förvaltare aktivt med hållbarhetsfrågor. Innan man investerar i ett bolag görs en grundlig hållbarhetsanalys med det verktyget CF THOR, där 100 kvalitativa och kvantitativa frågeställningar hanteras. Målet är att identifiera bolag som i samtliga ESG-frågor agerar långsiktigt, helt enkelt för att Carnegie Fonders uppdrag är att leverera en god avkastning – långsiktigt. 

– Många bolag som emitterar high yield-obligationer är relativt små och dessutom onoterade, och har ofta knapphändig information om sitt hållbarhetsarbete. Därför tog vi tillsammans med Spiltan Fonder fram 21-punktslistan, och har dessutom bjudit in fler branschkollegor att vara med i projektet. Ju fler investerare som ställer krav på bolagen och uppmuntrar dem till medveten långsiktighet, desto större möjlighet har vi att påverka dem i rätt riktning.

Att hållbarhet står högt på agendan blir allt tydligare, år 2020 var över 10 procent av obligationsmarknaden hållbar. Det innebär dels obligationer där företagets lånade pengar används till att finansiera enskilda projekt som ger tydliga miljö- och socioekonomiska fördelar. På sistone har även obligationer emitterats där finansieringskostnaden är direkt kopplad till exempelvis utsläppsreducering, något som kreditförvaltarna på Carnegie Fonder tycker är mycket intressant.

– Med samarbetet kring 21-punktslistan kan vi fortsätta att hjälpa till och driva hela marknaden framåt. Som en av Nordens största high yield-förvaltare är det ett ansvar vi vill ta. 

Framtidens vinnare

På lång sikt ska 21-punktslistan leda till att allt fler bolag har en långsiktig hållbarhetsplan, och de är just de bolagen Maria Andersson tror är framtidens vinnare. 

– Ett exempel är byggbolaget Zengun, som trots sin begränsade storlek har ett tydligt hållbarhetstänk som genomsyrar hela organisationen. Även om det inte ger någon konkret ekonomisk påverkan än, så är vår övertygelse att det kommer att skapa konkurrensfördelar på sikt. Ledningens medvetenhet om långsiktiga påverkansfaktorer är avgörande för att kunna hantera riskerna och dra nytta av möjligheterna relaterade till hållbarhet.

Hur ska man tänka för att investera hållbart?

Vill du vara säker på att du investerar hållbart handlar det om att vara påläst, eller att investera i en fond där du har en förvaltare du kan luta dig mot. Hos Carnegie Fonder granskas alla innehav i CF THOR, och nu måste även alla high yield-emittenter svara på frågorna i 21-punktslistan. 

– I dag finns många fonder som heter något med just ordet hållbarhet, men så tänker inte vi. Hos Carnegie Fonder investerar alla förvaltare enbart i bolag som vi tycker är välskötta och hållbara, och det gäller både aktiefonder och räntefonder. Hållbarhet är en del av vårt arbete, inte en etikett, avslutar Maria Andersson.

Faktaruta

Carnegie Fonder startade 1988 och är Sveriges största fristående fondbolag med fullt fokus på aktiv förvaltning. Förvaltningen bygger på fundamental analys och långsiktiga investeringar i framtidssäkrade bolag.

Läs mer på carnegiefonder.se

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in