Annons

Annons

slobodan-3.jpg

Mäktig förundersökning kräver två försvarare.

Ernstberger får ny försvarare

Alexander Ernstbergers offentliga försvarare Slobodan Jovicic behöver stöd. Alexander Ernstberger har beviljats ytterligare en försvarare i målet mot EBM.

Slobodan Jovicic, på advokatfirman Salomonsson & Jovicic, skriver till Stockholms tingsrätt och begär å Alexander Ernstbergers vägnar om att även advokat Carl-Johan Malmberg, på Lex Advokatbyrå, ska förordnas till offentlig försvarare för honom i målet mot EBM.

Skälen är omfattningen av förundersökningen som omfattar överstigande 5.000 sidor.

”Målet handlar om ett komplicerat händelseförlopp som innehåller en stor mängd sakomständigheter och komplexa finansekonomiska frågeställningar. Förundersökningsmaterialet är omfattande och det finns dessutom behov av nedslag i sidomaterialet, den s.k. slasken, samt annat material inom ramen för förberedelserna inför en huvudförhandling”, skriver Slobodan Jovicic.

Annons

Annons

Vidare skriver han att det därutöver ska inhämtas egen bevisning som ska sammanställas och gås igenom tillsammans med Alexander Ernstberger.

”Det är en omfattande och tidskrävande uppgift för mig som försvarare att göra allt detta”, skriver han och poängterar att arbetsuppgiften är så pass omfattande att det finns ett behov av två offentliga försvarare i målet.

Den 1 november förordnade Stockholms tingsrätt Carl-JOhan Malmberg som offentlig försvarare jämte tidigare förordnade försvararen advokat Slobodan Jovicic.

Alexander Ernstberger är åtalad för mutbrott, grovt brott och grovt tagande av muta, trolöshet mot huvudman, grovt brott. Åklagaren yrkar även att Ernstberger ska solidariskt med Johan Bergsgård och Olle Markusson betala ett skadestånd om 137,8 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons