Karriär & ledarskapNyhet

Erika Eliasson invald i Swedish House of Finance Advisory Board

Erika Eliasson.Erika Eliasson.
Erika Eliasson.
Publicerad
Uppdaterad

Erika Eliasson har fått ännu ett tungt uppdrag som ledamot i Swedish Finance Advisory Board.

Realtid.se

Erika Eliasson har tidigare varit vice vd på Lendify och vd för Goobit, ett uppdrag hon nyligen lämnade för att istället övergå till en roll som senior rådgivare. Hon är även senior rådgivare hos Kreab, ordförande i Svenska Fintechföreningen samt styrelseledamot i Kameo, Realtid Advisory Board och Wellstreet FinTech Board.

–Jag har alltid trott att Sverige har en stor potential i att koppla samman akademin och finansbranschen och jag tror att det finns en frigjord potential. Sweden House of Finance är en perfekt plattform där akademin, beslutsfattare, den etablerade finansbranschen och fintechbranschen kan mötas och dela erfarenheter och tankar, säger Erika Eliasson i en skriftlig kommentar.

Bland övriga ledamöter finns representanter från bland annat Riksbanken, Handelsbanken, Alecta, Nordea, Nordic Capital och Carnegie. Erika Eliasson blir den första ledamoten från fintechsektorn.

Annons

– 65 procent av SweFinTechs medlemmar upplever att förståelsen för den svenska fintechbranschen bland politiker och beslutsfattare är låg. Sverige har en fintechindustri i framkant men vi behöver samarbeta inom olika delar av samhället för att behålla det på det sättet. Jag hoppas kunna tillföra SHoF´s Advisory Board kunskap om både möjligheter och utmaningar från fintech-sektorn. Förändringspotentialen är enorm när samarbetet mellan fintech, traditionella banker, akademi, beslutsfattare och myndigheter fördjupas, säger Erika Eliasson.

Swedish House of Finance är ett projekt som initierades 2011 av svenska staten genom Vinnova, Handelshögskolan i Stockholm och den privata finanssektorn i Sverige med målet att skapa ett nationellt centrum för finansforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. Efter drygt tio år räknas centret som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa, och har med detta sökt utöka engagemanget från den svenska finanssektorn inför framtiden. 

Annons