Finans Nyhet

Erik Thedéen: ”Sverige behöver en obligationsmarknad där aktörerna förmår bära risk”

Taggar i artikeln

Erik Thedéen Finansinspektionen
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: TTErik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Fastighetssektorns ökade beroende av marknadsfinansiering utgör en potentiell risk, enligt Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Realtid.se

Marknaden för företagsobligationer kan tillföra ett samhällsekonomiskt värde. Men för att det ska bli så och för att marknaden inte ska utgöra en risk för den finansiella stabiliteten måste dess organisation och funktionssätt reformeras. Det sa  FI:s generaldirektör Erik Thedéen under SNS/SHOF Finanspanel, som är sammanfattat på myndighetens hemsida.

När pandemin bröt ut våren 2020 uppstod det betydande störningar på företagsobligationsmarknaden. Stora försäljningar från främst fonder rubbade stabiliteten i marknaden. Prisbilden blev osäker, fonderna fick problem att värdera sina innehav, och vissa fonder behövde stänga för inlösen under en viss tid. En effekt var att det blev svårt att ge ut obligationer för företagen. Många emittenter vände sig till bankerna för att tillförsäkra sig kreditfinansiering.

-Sverige behöver en obligationsmarknad där aktörerna förmår bära risk och där marknaden klarar av att omfördela risk när det behövs, sa FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Annons

Han vill se en stabil och bred bas av långsiktiga investerare och en andrahandsmarknad som fungerar även under viss stress.

-En välfungerande andrahandsmarknad kräver till att börja med god genomlysning av handlade volymer och avslutspriser så att aktörerna har rättvisande underlag för sina affärsbeslut.

Fastighetsföretagen står för nästan hälften av det emitterade beloppet på marknaden. Fastighetssektorn, som har stora lånebehov, har alltid varit beroende av att bankerna kan och vill ge kredit. Men nu har företagen blivit allt mer beroende av att också marknadsfinansieringen fungerar.

Annons

-Här ligger en potentiell stabilitetsrisk som FI har anledning att noga följa, slog Erik Thedéen fast.

För att den svenska marknaden ska klara att omfördela och bära risk måste den, enligt FI,  få fler placerare av olika slag: dels placerare som är villiga och har finansiell kapacitet att ligga kvar i sina obligationsinnehav långsiktigt dels sådana som kan agera när handlade priser börjar avvika från obligationernas fundamentala värde. FI anser också att market making-funktionen måste stärkas.

-Jag tror att marknadens aktörer gemensamt behöver ta egna initiativ för att förbättra obligationsmarknadens funktionsförmåga. Flera förändringar är tänkbara. FI kommer att kalla till samtal om hur detta bäst kan ske, sa Erik Thedéen.

Annons

FI kommer inom kort att publicera en tillsynsrapport med iakttagelser när det gäller ett antal företagsobligationsfonders styrning av likviditetsrisk under 2020.

 

Annons