Foto: Ericsson
M&A

Ericsson i miljardaffär

Ericsson förvärvar marknadsledaren för trådlöst Edge WAN-lösningar för ett rörelsevärde på USD 1,1 miljarder

Uppdaterad 2020-09-21
Publicerad 2020-09-18

Ericsson har ingått ett avtal om att förvärva Cradlepoint, den USA-baserade marknadsledaren för företagslösningar inom 4G och 5G för trådlöst Edge WAN. Investeringen är central i Ericssons nuvarande strategi att ta marknadsandelar i det snabbt växande företagssegmentet inom 5G. Cradlepoint kompletterar Ericssons nuvarande portfölj för företagsmarknaden som inkluderar Dedicated Networks och en global IoT-plattform. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det kombinerade erbjudandet kommer att skapa nya intäktsströmmar för kunder genom att fullt ut stödja tjänster som möjliggörs med 5G och öka avkastningen av nätverksinvesteringar.

Cradlepoint kommer att bli ett helägt dotterbolag till Ericsson samtidigt som det fortsätter att verka under sitt befintliga varumärke. Alla anställda på Cradlepoint kommer att förbli i företaget enligt nuvarande organisation, med huvudkontor i Boise, Idaho. Det kommer att bli en del av Ericssons affärsenhet Technologies & New Businesses.

Köpeskillingen uppgår till ett rörelsevärde på USD 1,1 miljarder och transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020, förutsatt att villkoren för slutförande uppfyllts. Köpesskillingen, som finansieras från Ericssons kassa, betalas i sin helhet vid slutförande av affären. Cradlepoints försäljning för 2019 var SEK 1,2 miljarder med en bruttomarginal på 61%. Ericssons rörelsemarginaler förväntas påverkas negativt med cirka 1% under 2021 och 2022 - där hälften är relaterat till amortisering på immateriella tillgångar som är relaterade till förvärvet. Cradlepoint förväntas bidra till operativt kassaflöde med början 2022. Ericssons finansiella mål för koncernen för 2022 förblir oförändrade.

Trådlöst WAN Edge ansluter via 4G och 5G för att leverera snabb, säker och flexibel anslutning var som helst och när som helst där det behövs för affärsverksamhet, mobilitet och för räddningstjänster. Cradlepoint är starkt positionerad i en marknad med underliggande tillväxt på 25-30 procent.

– Portföljnära förvärv är en central del i vår tidigare kommunicerade strategi. Förvärvet av Cradlepoint kompletterar vårt nuvarande erbjudande och är centralt för vår strategi att hjälpa kunderna att öka värdet på deras 5G-investeringar. Ericsson är unikt positionerat för att bygga vidare på Cradlepoints ledande position inom trådlöst Edge och den trådlösa WAN-marknaden. Genom att kombinera vår omfattande marknadsnärvaro och våra etablerade relationer med världens största mobiloperatörer gör vi en betydande investering för att stödja våra kunder att växa på den här spännande marknaden. Jag hälsar alla medarbetare på Cradlepoint varmt välkomna, säger Börje Ekholm, vd och koncernchef för Ericsson i en skriftlig kommentar,

Cradlepoint grundades 2006 och har mer än 650 anställda och tillhandahåller trådlösa WAN-lösningar som levererar företagsklassad uppkoppling. Förutom företagets huvudkontor i Boise, Idaho, USA, driver företaget ett forsknings- och utvecklingscenter i Silicon Valley, Kalifornien, och nya marknadskontor i Storbritannien och Australien.

Cradlepoints prenumerationsmodell kombinerar molnlevererad programvara med hårdvaruterminaler, support och utbildning.

Ericssons långvariga samarbete med Cradlepoint går tillbaka till lanseringen av 4G på den amerikanska marknaden för mer än ett decennium sedan.

Platsannonser