Riskkapital

EQT:s nästa steg mot börsen

Riskkapitaljätten har genomfört tre nyemissioner, skiftat ut nästan 600 miljoner kronor till Investor och förberett en kostsam inlösen av preferensaktierna. 

Uppdaterad 2019-01-18
Publicerad 2019-01-17

EQT tar ytterligare steg mot en eventuell börsnotering, skriver Martin Rex i Dagens Industri. Caspar Callerström, operativ chef på EQT, bekräftar att de olika stegen tagits för att få en flexibel, enkel och transparent struktur. Detta för att underlätta för en senare kapitalanskaffning för att stärka balansräkningen.

Det var i höstas som den svenska riskkapitaljätten EQT, som förvaltar mer än 600 miljarder kronor, meddelade att den har för avsikt att stärka sin balansräkning. EQT:s nye vd Christian Sinding har i en intervju med DI sagt att bolaget överväger en börsnotering eller att ta in privat kapital. SEB och JP Morgan har enligt nyhetsbyrån Bloomberg tagits in som rådgivare för kapitalanskaffningen.

DI rapporterar att flera andra åtgärder vidtogs redan i fjol för en eventuell börsnotering. Vid en extra bolagsstämma den 19 december klubbades tre nyemissioner i EQT:

  • En kontantemission på drygt 1 miljard kronor till de 66 individer som är partner i EQT vilket ger dem ett direkt ägande in i svenska EQT AB (tidigare ägde de via EQT International Holdings i Nederländerna som i sin tur ägde drygt 80 procent av svenska EQT AB)
  • En kvittningsemission på 257 miljoner kronor som riktas till familjen Wallenbergs maktbolag Investor som redan äger 19 procent av aktierna i EQT. Investor har betalat de nya aktierna genom att kvitta bort en del av sin fordran på EQT.
  • En appportemission på knappt 3 miljoner kronor till 66 partner på EQT. Apportegendomen utgörs av ett antal juridiska utländska enheter.

Vid samma stämma delade EQT ut 596 miljoner kronor till Investor men inte till övriga stamaktieägare. Istället för kontanter verkar Investor ha fått en fordran på EQT. Del av denna fordran har använts i kvittningsemissionen. 

Dessutom ändrades lösenkursen på EQT:s preferensaktier från 64 kronor till 135 000 kronor per aktie. Dessa preferensaktier som ägs av partner kan komma att lösas in i förtid. Det skulle kunna vara ett elegant sätt att kvittera ut cirka 875 miljoner kronor till partner i EQT. Preferensaktierna ägs via EQT International med bas i Nederländerna. Det kan möjligen tyckas förvånande om man löser in preferensaktierna när man samtidigt motiverar planerna att gå på börsen med behovet att stärka EQT:s kapitalbas inför framtiden.

Platsannonser

Logga in