EQT vill öka sitt finansiella handlingsutrymme  

EQT planerar att ta in minst 500 miljoner euro i en nyemission för att stödja koncernens tillväxt. 

Uppdaterad 2019-09-02
Publicerad 2019-09-02

I samband med offentliggörandet av riskkapitalbolagets planerade börsnotering skriver EQT i ett pressmeddelande att syftet är öka bolagets finansiella handlingsutrymme, skapa möjligheter för fortsatta investeringar och stödja koncernens tillväxt.

“Detta innefattar fortsatt expansion, både geografiskt och såvitt gäller investeringsstrategier”, skriver EQT. 

EQT vill inte uppge värdering av bolaget i samband med börsnoteringen. Mediauppgifter har tidigare indikerat en värdering på mellan 40 till 50 miljarder kronor. 

Erbjudandet väntas motsvara cirka 20 procent av det totala antalet aktier i EQT, vilket inkluderar de nyemitterade aktierna och befintliga aktieägares försäljning.

– Vi anser att en stärkt balansräkning kommer positionera EQT bättre på lång sikt samt underlätta för oss att fullfölja vår ambition att göra ett positivt avtryck i allt vi gör, kommenterar EQT:s vd Christian Sinding i en presskommentar.

EQT:s förvaltade kapital uppgår till cirka 40 miljarder euro, fördelat på 19 aktiva fonder. Under det första halvåret i år hade bolaget intäkter om 295 miljoner euro, justerad EBITDA om 140 miljoner euro och ett justerat resultat om 109 miljoner euro. 

– Privatmarknaden förväntas ha god tillväxt och vi ser att fondinvesterare fortsätter att öka sina allokeringar till privatmarknaden i takt med att branschen levererar en attraktiv riskjusterad avkastning. EQT är välpositionerat för att dra nytta av denna trend, säger Christian Sinding. 

Investor är EQT:s största aktieägare med cirka 23 procent av aktierna och rösterna. Återstående del ägs av en grupp om cirka 70 partners. Investor väntas sälja pro rata med övriga aktieägare i det tänkta erbjudandet.

EQT anser att branschen för investeringar inom den privata marknaden har goda framtidsutsikter för långsiktig tillväxt, driven av sekulära tillväxttrender. Branschens förvaltade kapital har vuxit med cirka 15 procent per år mellan 2012 och 2016, och väntas, enligt EQT, växa med en årlig takt om cirka 10 procent under de kommande åren. Tillväxten beror primärt på att det globala sparandet ökar och att behovet av attraktiv avkastning har bidragit till att investerarna ökat allokeringar till privatmarknadsinvesteringar. 

Koncernens finansiella mål på medellång till lång sikt är att den totala intäktstillväxten över tid ska överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet, att den justerade EBITDA-marginalen över tid ska vara mellan 55 procent och 65 procent. 

Utdelningspolicyn är att generera en stabilt ökande årlig utdelning i absoluta euro-denominerade termer. Styrelsen väntas föreslå en första utdelning om cirka 200 miljoner euro avseende räkenskapsåret 2019, för utbetalning under 2020. Utdelningen väntas betalas ut halvårsvis i två lika stora delar under det andra respektive fjärde kvartalet 2020.

Cirka 73 procent av EQT:s nuvarande förvaltade kapital kommer från fondinvesterare utanför Norden. EQT anser att ledande aktörer med flera investeringsstrategier på privatmarknaden kommer att ta marknadsandelar framöver då fondinvesterare väljer att koncentrera sitt kapital till färre och större förvaltare. Storlek är i allt större grad en konkurrensfördel, uppger EQT. 

Platsannonser