Annons

Annons

EQT tynger Investor

Värdet på Investors investeringar i EQT sjönk med 2 procent under tredje kvartalet, men substansvärdet ökar under perioden. Investors vd Johan Forssell uppger att man stödjer EQT:s beslut att "utvärdera olika möjligheter att stärka sin balansräkning".

Investors justerade substansvärde, baserat på bedömda marknadsvärden för de större dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 550 kronor per aktie per den 30 september, totalt 420.572 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.

Det rapporterade substansvärdet uppgick samtidigt till 372.371 miljoner kronor, motsvarande 487 kronor per aktie per den 30 september 2018, vilket är en ökning med 24.514 miljoner kronor, eller 7 procent, under kvartalet.

Noterade kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 9 procent. Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på Patricia Industries, exklusive dess kassa, med 2 procent under kvartalet. Investors totala utdelning uppgick till 9.178 miljoner kronor.

Annons

Annons

Den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen (inklusive Piab och Sarnova pro forma) uppgick till 14 procent, varav 3 procent organiskt i konstant valuta.

Rapporterad EBITA ökade med 13 procent.

Värdet på Investors investeringar i EQT sjönk med 2 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 338 miljoner kronor.

"Den rapporterade värdeförändringen på våra investeringar i EQT uppgick till -2 procent i konstant valuta. Justerat för en betydande värdeminskning för det noterade kinesiska innehavet LBX under kvartalet ökade värdet på våra investeringar något i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 338 miljarder kronor. I september tillkännagav EQT att bolaget beslutat sig för att utvärdera olika möjligheter att stärka sin balansräkning. Vi stödjer detta beslut”, skriver Investors vd Johan Forssell i rapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons