EQT och Skatteverket
Deklaration och rättshandlingar från EQT och Skatteverket.
Finans

EQT-rådgivarna får vänta på skattedomar

Beslutet om EQT-rådgivarna ska beskattas enligt 3:12-reglerna eller inte skjuts upp drygt en vecka.

Uppdaterad 2017-04-18
Publicerad 2017-04-18

I slutet av januari hölls huvudförhandlingen mellan EQT-rådgivarna och Skatteverket och Allmänna Ombudet. Beslutet skulle meddelas i dag, den 18 april, men nu meddelar Kammarrätten att beslutet skjuts upp.

"Vi har tidigare aviserat att domarna i de s.k. riskkapitalmålen ska meddelas nu på tisdag den 18 april. Tyvärr har vi varit tvungna att flytta fram tidpunkten. Domarna kommer istället att meddelas torsdagen den 27 april”, skriver Kammarrättens registrator till Realtid.se.

Målet rör utdelningen EQT-rådgivarna fått på de aktier de äger i CBTJ Equity BV samt EQT IV Equity BV (GP-bolagen). Avgörande i målet är om dessa aktier ska beskattas på grund av det uppdrag EQT Partners AB utför som investeringsrådgivare till bolagen. Förvaltningsrättens besked, som gick i linje med Skatteverkets upptaxering, var att utdelningarna ska beskattas enligt 3:12-reglerna. 

EQT-rådgivarna som överklagat beslutet, menar bland annat att det inte går att tillämpa 3:12-reglerna då GP-bolagen inte är ett fåmansbolag eftersom rådgivarna är indirekta och inte direkta ägare i GP-bolagen. 

Allmänna ombudet, som till största del lett skriftväxlingarna i rätten, har slutsatsen att alla de aktuella EQT-rådgivarna hade stor betydelse för vinstgenereringen i topp- och verksamhetsbolagen, där de även ägde andelar, vilket utlöser 3:12-beskattning.

Även riskkapitalister i Nordic Capital, Altor samt IK Investment Partners väntar på sina skattedomar.

Carried Interest vs 3:12-regeln

Carried interest är en i förväg avtalad vinstandel och ett incitament för god förvaltning av en riskkapitalfond. Den särskilda vinstandelen utgår till de personer som aktivt har arbetat med portföljbolagens värdetillväxt. Skatteverket ansåg tidigare att detta var ett förvaltningsarvode som ska beskattas hos rådgivningsbolaget, medan rådgivningsbolaget ansett att det är en kapitalinkomst avseende en näringsbetingad andel och därmed skattefri inkomst hos bolaget. Kammarrätten gav rådgivningsbolagen rätt i ett beslut från 2014 (Nordic Capital-Målet).


När detta beslut kom belsutade Skatteverket att istället låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna för de belopp som de fått ut. Reglerna är endast tillämpliga på fåmansbolag och med detta menas ett aktiebolag där fyra eller färre personer, direkt eller indirekt, äger mer än hälften av rösterna i bolaget.


Inkomstskattelagen skiljer mellan kvalificerade aktier i fåmansföretag och aktier som inte är kvalificerade, så kallade okvalificerade aktier. Avgörande för om ett aktieinnehav är kvalificerat är huruvida delägaren varit "verksam i betydande omfattning" i företaget under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. Med detta menas att personens arbetsinsatser har varit av stor betydelse för bolagets vinstgenerering/resultat.

Platsannonser