Thomas von Koch, vd för riskkapitalbolaget EQT.
Finans

EQT förlorar mot Skatteverket

EQT-rådgivarna ska beskattas enligt 3:12-reglerna. "Vi är förvånade av utfallet", säger EQT-rådgivarnas ombud Ingrid Melbi från PwC.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Kammarrätten gör bedömningen att samtliga EQT-rådgivarna, utom en i målet, har varit betydande verksamma i GP-bolagen och att de därmed ska beskattas enligt 3:12-reglerna. Kammarrätten går därmed på förvaltningsrättens och Skatteverkets linje.

– Jag skulle säga att vi är lite förvånade av utfallet. Det känns lite grand som att man har gått och tagit en del av förvaltningsrättens dom och inte gjort en individuell bedömning, säger Ingrid Melbi.

I skrivande stund kan inte Ingrid Melbi säga om EQT-rådgivarna kommer att överklaga domarna.

– Det måste vi diskutera. det är klienterna som måste ta ställning till det. Vi har nyss fått 24 domar som vi ska läsa. Vi behöver tid att analysera och läsa ordentligt, säger hon.

Kammarrätten väljer, liksom i målet mot Nordic Capital att skärpa domen något och kräva att fullt skattetillägg ska tas ut istället för halva beloppet som förvaltningsrätten slog fast vid. Förvaltningsrättens motivering var att målen anses komplexa, vilket Kammarrätten inte håller med om.

"Frågan om de aktuella andelarna varit kvalificerade är enligt kammarrättens mening inte en sådan svår skatterättslig fråga som utgör skäl för befrielse från skattetilläggen. Handläggningstiden har heller inte varit så lång att den motiverar nedsättning av skattetilläggen".

Kammarrättens frågeställningar var om EQT-rådgivarna varit verksamma i betydlig omfattning i något av de indirektägda GP-bolagen och om dessa är fåmansföretag.

Kammarrätten drar den slutsatsen att medlemmarna i rådgivningsteamet fått vara med och dela på carried interest via indirekt innehav av andelar i GP-bolag. Domstolen skriver även att rådgivarna fick detta "främst på grund av det arbete som de förväntas utföra för att främja fondernas resultat. Övriga investerare i fonderna skulle nämligen inte vara beredda att avstå från denna del av avkastningen utan väsentliga motprestationer från mottagarna av carried interest".

Kammarrätten har även gjort bedömningen att GP-bolagens resultat "varit beroende av rådgivningsteamets gemensamma arbetsinsatser och att dessa arbetsinsatser utförts inom ramen för en gemensamt bedriven verksamhet som haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen i Equityfondernas GP-bolag".

Kammarrätten hänvisar till Skatteverkets utredning kring ägarfrågan i GP-bolagen och konstaterar att 79,4 procent av andelarna i CBTJ Financial Services BV vid utgången av 2007 indirekt ägdes av investeringsteamet. Utredningen visar även att CBTJ Equity BV och EQT IV Equity BV ägdes till mer än 50 procent av investeringsteamet. Samtliga tre bolag bedöms därmed vara fåmansföretag, enligt domstolen. Utdelningarna från dessa ska därmed beskattas enligt 3:12-reglerna, enligt domstolen.

Mer inom kort.

Platsannonser