Riskkapital

EQT flaggar för lägre aktivitet

Coronapandemin påverkar EQT negativt då kapitalanskaffningen kan ta längre tid, konstaterade EQT:s vd Christian Sinding vid bolagets kvartalsredogörelse.

Uppdaterad 2020-04-24
Publicerad 2020-04-24

Riskkapitalbolaget EQT lämnade ingen ny information i dagens kortfattade kvartalsredogörelse om den pågående kapitalanskaffningen inför starten av private equity-husets nionde fond. I mars sattes en maxgräns på 15 miljarder euro för fonden men EQT meddelade samtidigt att processen att ta in pengar kommer att ta längre tid i och med coronakrisen. Detta budskap upprepades på fredagen.

Vd Christian Sinding berörde också att marknadsturbulensen påverkar EQT med portföljbolag genom hela kedjan av värdeskapande:

Givet det rådande marknadsläget kan kapitalanskaffning komma att ta längre tid, avyttringar är mindre sannolika och för tillfället är den övergripande investeringsaktiviteten lägre. Intäkterna förväntas att bli påverkade då carried interest är avhängig av avyttringar och ökningar av orealiserade värden, skriver han i rapporten.

Vinstdelningen, eller carried interest, är en central del i EQT:s värdeskapade för aktieägarna i och med att det är dessa pengar som till sista kan lämnas som utdelning. EQT gav ingen ny information om utdelningen i dagens rapport. Sedan tidigare är förslaget att bolaget ska dela ut 2,20 kronor per aktie för 2019. En stämma är planerad att hållas den 8 juni men kallelsen har ännu inte skickats ut.

EQT-gruppen har vidtagit en rad åtgärder för att kunna rida ut krisen. Nya rekryteringar har tillfälligt satts på paus. Fokus ligger på att bedöma konsekvenser och säkra likviditet på kort sikt för portföljbolagen så att dessa kan övervintra och utvecklas vidare till ett mer normalt marknadsläge återinträder.

Tack vare våra erfarenheter från tidigare kriser, har portföljbolagen förberett sig för en potentiell nedgång och även om omfattningen av COVID-19 var omöjlig att förutse så hjälper de beredskapsplaner som satts på plats bolagen att reagera snabbare, skriver Christian Sinding.

EQT pekar inte på några akuta hot utan understryker att det finns tillgängliga medel för att stödja portföljbolagen. Dessutom hade en stor del av krediterna förnyats med fördelaktiga villkor innan krisen. EQT bedömer också att portföljinriktningen på mer icke-cykliska verksamheter med långsiktig marknadsefterfrågan gör helheten mer stabil.

En oro på marknaden är att private equity-aktörer generellt kan hotas av likviditetsproblem om investerarna inte skjuter till det utlovade kapitalet till fonderna. EQT har uppenbarligen noterat detta då bolaget poängterar att ingen investerare har missat sina betalningar sedan starten.

Under kvartalet gjordes investeringar på 1,8 miljarder euro medan exitnivån låg på 0,4 miljarder. Kreditverksamheten stod för 0,4 respektive 0,2 miljarder euro.

EQT har sedan tidigare inlett en strategisk översyn av kreditverksamheten med hjälp av JP Morgan. Denna är fortsatt pågående och något beslut om framtiden har inte fattats.

De två senaste huvudfonderna EQT VIII och EQT Infrastructure IV är investerade till 70-75 procent enligt rapporten. Bolaget har inlett arbetet med att förbereda för en femte infrastrukturfond.

EQT:s aktie faller med 4,7 procent strax efter börsens öppning.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in