GlobalConnect EQT
Regina Donato Dahlström, vd GlobalConnect Carrier. Foto (montage): GlobalConnect
Riskkapital

EQT-ägda GlobalConnect ska tredubbla omsättningen på fem år

GlobalConnect, den EQT-ägda europeiska nätverksoperatören, ger sig in på den nordiska carriermarknaden med GlobalConnect Carrier. Verksamheten ska växa fort med god lönsamhet, säger Regina Donato Dahlström, vd GlobalConnect Carrier, till Realtid.

Uppdaterad 2020-10-16
Publicerad 2020-10-15

GlobalConnect, det sammanslagna företaget efter samgåendet mellan danska GlobalConnect och svenska IP-Only, satsar på så kallade hyperscalers, större teknikföretag med stort kapacitetsbehov, samt operatörer och systemintegratörer i Europa med nya verksamheten GlobalConnect Carrier. Bolaget ser snabbare tillväxt inom detta segment jämfört med slutanvändarmarknaden och har ambitionen att bli förstahandsvalet för carriertjänster i norra Europa.

– Carrierverksamheten är ett segment inom GlobalConnect. Vad varje telekombolag strävar efter är att maximera sina investeringar. Vi fortsätter och har högre takt än någonsin med att fibrera Sverige och Sveriges landsbygd. Det hänger ihop; den som lyckas är den som kan få allt det här att skala i ett enda nät, säger Regina Donato Dahlström, vd GlobalConnect Carrier, till Realtid. 

– Lönsamheten är god. Tricket är att kunna maximera de investeringar man gör till andra företag samt fiber vi bygger, säger hon.

Carrierverksamheten har redan många så kallade hyperscalers på kundlistan men lanseringen handlar om att paketera erbjudandet ännu tydligare.

–  Vi har hyperscalers som kunder redan idag. Vi är faktiskt den carrier som har flest hyperscalers som kunder i Norden. Vi har bara inte format vår carrierverksamheten så tydligt som vi gör idag, säger Regina Donato Dahlström, och fortsätter: 

–  Lönsamheten är god. Tricket är att kunna maximera de investeringar man gör till andra företag samt fiber vi bygger. Förutom hyperscalers rikter carrierverksamheten sig även till stora internationella operatörer som behöver köpa access in i Norden till deras egna kunder. Även där säljer vi på befintlig investering. Internationella operatörer ser Norden som en marknad. Tidigare har vi inte kunnat erbjuda våra tjänster som en operatör i hela regionen utan via IP-Only i Sverige och GlobalConnect i Norge och Danmark. Nör vi nu slår ihop verksamheterna kan vi göra det.

GlobalConnect var den enskilda aktör som investerade mest på fiberutbyggnaden i Sverige under 2019, med totalt 2,4 miljarder kronor, enligt PTS. Med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Berlin, verksamheten har idag 350 kunder i Nordeuropa, tillgång till över 74 500 kilometer fiber, 3 300 åtkomstnoder och mer än 27 000 kvadratmeter i 16 datacenter. GlobalConnect Carrier har inga separata investeringsmål utan är en del av hela GLobalConnnects investeringstakt i norra Europa. 

Tajmingen för lanseringen av GlobalConnect Carrier kunde inte varit mer slående, en dryg vecka efter att Telia avyttrat sin carrierverksamhet, Telia Carrier, till AP-fonderna-ägda Polhem Infra. Därmed ägs de två ledande Norden-baserade carrieverksamheterna av fonder. Frågan är i sammanhanget hur GlobalConnect kan lyckas växa med god lönsamhet där exempelvis det numera avyttrade konkurrerande carrierverksamhheten Telia Carrier haft enorma utmaningar att göra just det.

–  Vi kanske avgränsar vår carrieraffär annorlunda än Telia gjort med Telia Carrier. Vi håller vår carrierfootprint där vi har en befintlig slutkundsaffär. Telia Carrier har istället valt att ha hela världen som marknad. Vi fokuserar på vår hemmamarknader och vill vara det självklara carriervalet i Norden och sedan även i norra Europa. Norden har blivit en trafikmotorväg på grund av närheten till Ryssland och Kina. Men också på grund av att många av dessa hyperscalers har valt att placera deras datacenter i regionen, säger Regina Donato Dahlström, till Realtid.

EQT Infrastructure III förvärvade 2017 dansk-baserade GlobalConnect och 2018 norska Broadnet, vilka slogs samman under namnet GlobalConnect. I juni 2019 förvärvade EQT Infrastructure IV, tillsammans med EQT Infrastructure III, svenska IP-Only för 18,25 miljarder kronor. I november 2019 fusionerade GlobalConnect och IP-Only. Tillsammans hade det sammanlagna GlobalConnect en omsättning om cirka 520 miljoner euro 2018.

Köpeskillingen för Polhem Infras förvärv av Telia Carrier uppgick till 9 450 miljoner kronor.

Platsannonser