"Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi sett en så stor andel som tror på tillväxtökning, såväl i världsekonomin som i det egna företaget", säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PWC Sverige. Foto: PWC
"Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi sett en så stor andel som tror på tillväxtökning, såväl i världsekonomin som i det egna företaget", säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PWC Sverige. Foto: PWC
Konjunktur

"Enormt uppsving när det gäller synen på ekonomins utveckling"

Allt fler företagsledare runt om i världen tror på en stark världsekonomi. Det är ett av resultaten från PWC:s årliga vd-undersökning där 1 779 företagsledare från 100 länder har medverkat.

Publicerad 2021-03-12

– Det som utmärker årets resultat är först och främst ett enormt uppsving när det gäller synen på ekonomins utveckling. Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi sett en så stor andel som tror på tillväxtökning, såväl i världsekonomin som i det egna företaget, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PWC Sverige i en skriftlig kommentar.

74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna förväntar sig att tillväxten för den egna verksamheten kommer öka under det kommande året. På längre sikt så ser nio av tio företagsledare en ökad tillväxt under de närmaste tre åren, såväl globalt som i Sverige.

Cyberhoten och osäkerhet inom skatteområdet är två utmaningar som trendar.  60 procent av företagsledarna svarar att de tror att hanteringen av de växande nationella skulderna kommer att leda till att det egna företaget drabbas av skattehöjningar. 

Rapporten visar också att USA drar ifrån Kina som det viktigaste landet för tillväxt i det egna bolaget jämfört med förra årets resultat. I år är det även 28 procent fler företagsledare som ser Storbritannien som ett av de viktigaste länderna för tillväxt under de kommande tolv månaderna.

3 procent av företagen kommer att genomföra ökade satsningar på den digitala omställningen under de närmaste tre åren till följd av påverkan från pandemin. 

Svenska företagsledare är betydligt mer självkritiska än det globala snittet när det gäller att mäta klimatpåverkan. 54 procent menar att de borde vara bättre på att mäta företagets påverkan.

Platsannonser

Logga in